Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Modernās kompetenču apguves metodes un efektīva atjaunojamo energoresursu integrēšana mācību procesā"
Title in English "Modern competence acquisition methods and effective integration of renewables into the learning process"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Laila Zemīte
Reviewer Oļegs Borščevskis
Abstract Artūrs Šmats. Modernās kompetenču apguves metodes un efektīva atjaunojamo energoresursu integrēšana mācību procesā. Maģistra darbs, Rīga: RTU, 2020. 78 lpp., 42 att., 10 tab., 51 bibl. nos. Maģistra darba mērķis ir izpētīt modernās kompetenču apguves metodes un veikt atjaunojamo resursu integrēšanu mācību procesā. Mainoties uzskatiem par izglītības procesu un praktisko iemaņu nozīmi elektroenerģijas inženieriju studiju apguvējiem par atjaunojamiem energoresursiem, arvien lielāka nozīme tiek piešķirta kompetenču izglītības veicināšanai izmantojot e – apmācību tehnoloģiskās iespējas. Atjaunojamo energoresursu iekārtas šajā gadījumā var kalpot divējādi. Pirmkārt, nodrošinot apmācības organizācijas procesu ar elektroenerģiju, turklāt elektroenerģijas pārpalikumu nododot kopējā tīklā mikroģenerācijas procesa ietvaros. Otrkārt, šāda tipa iekārta var kalpot, kā sava veida attālinātā laboratorija un didaktiskais materiāls, kas pilnveido izglītojamo kompetences par atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ģenerācijas iekārtām. Pētījuma ietvaros tika aplūkota saules fotoelektrisko paneļu stacijas iekārta, ko var pielietot divējādi, kā jau tas iepriekš tika norādīts. Stacija ir uzstādīta uz AS “Sadales tīkls” Mācību centra jumta Rīgā Ventspils ielā 58. Iekārtas kopējā jauda sastāda 10.4 kW. Pētījumā tika secināts, ka izmantojot saules fotoelektriskos paneļus tikai vienam variantam, kā elektroenerģijas nodrošinājumu un daļēju novirzāmo maksājumu deleģēšanu, šādas iekārtas atmaksas periods var sasniegt pat 66 mēnešus. Savukārt izmantojot šādu iekārtu arī e – apmācībās kompetenču izglītības pilnveidošanai par atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ģenerācijas iekārtām un mikroģenerācijas pieslēgumu iespējām, atmaksas periods samazinās un sastāda vidēji 5 mēneši. Tādējādi tika secināts, ka šādas iekārtas efektivitāte ir tās izmantošanas dubultais princips.
Keywords saules fotoelektriskie paneļi, atjaunojamie energoresursi, e – apmācības, pieaugušo izglītība, kompetenču izglītība
Keywords in English solar photovoltaic panels, renewable energy, e-learning, adult education, competence education
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 29.11.2020 17:48:42