Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Koncepcija nodokļu piemērošanai starptautiskiem darījumiem digitālās ekonomikas ietvaros”
Nosaukums angļu valodā “The Concept of Taxation of International Transactions in the Digital Economy”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents B.Šmite-Roķe, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Digitālās ekonomikas straujā izaugsme ne tikai radījusi plašas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, bet arī nopietnus izaicinājumus pastāvošajai nodokļu politikai globālā līmenī. Pat pēc vairāku gadu garumā ilgušām diskusijām un pētījumiem, joprojām nav ticis rasts risinājums nodokļa nexus nodrošināšanai peļņai, kas gūta ārpus uzņēmuma reģistrācijas vietas jurisdikcijas robežām. Maģistra darba “Koncepcija nodokļu piemērošanai starptautiskiem darījumiem digitālās ekonomikas ietvaros” mērķis ir, novērtējot esošos un piedāvātos risinājumus nodokļu piemērošanai starptautiskiem darījumiem digitālās ekonomikas ietvaros, izstrādāt koncepciju, kas nodrošinātu radītās peļņas godīgu aplikšanu ar nodokļiem un to veidoto ieņēmumu sadalījumu. Pētījuma objekts ir digitālā ekonomika, savukārt, pētījuma priekšmets ir nodokļu piemērošana starptautiskiem darījumiem digitālajā ekonomikā, lai vērstu uzmanību uz digitālās ekonomikas starptautisko darījumu radītajiem draudiem pastāvošajai nodokļu sistēmai. Darbā ir tikusi raksturota digitālā ekonomika, tajā ietvertie starptautiskie darījumi un to radītie izaicinājumi pastāvošajai nodokļu politikai; analizēti pašreizējie risinājumi un nozares profesionāļu ieteikumi nodokļu politikas pielāgošanai digitālajai ekonomikai; analizēta citu valstu pieredze; izmantojot nodokļa nexus un pastāvīgo pārstāvniecību elementus, izveidota koncepcija, kas kalpotu kā iespējamais risinājums, digitālās ekonomikas starptautisko darījumu radītās peļņas godīgai aplikšanai ar nodokli un to veidoto ieņēmumu sadalījumam; veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta digitālā ekonomika, tajā ietilpstošo starptautisko darījumu specifika un radītie izaicinājumi pastāvošajai nodokļu politikai. Otrajā nodaļā tiek analizēts ESAO izstrādātais koncepts, jau realizētie risinājumi nodokļu piemērošanai digitālajā ekonomikā, kā arī nozares speciālistu viedokļi par pastāvošo risinājumu trūkumiem un to novēršanu. Trešās nodaļas ietvaros tiek apskatīta darba rezultātā autores izveidotā vienotā koncepcija, kas, izmantojot konkrētajā jurisdikcijā gūtos datus kā vērtības virzītājus, papildinot tos ar esošajiem statistikas datiem par konkrēto nozari valstī, dotu iespēju jurisdikcijām, kurās reāli tiek veidots ienākums, gūt tām pienākošos labumu, piemērojot nodokli starptautiskās uzņēmējdarbības veicējiem digitālajā ekonomikā. Darbs izstrādāts uz 86 lappusēm, ietverta 1 tabula, 14 attēli un tam ir 1 pielikums.
Atslēgas vārdi digitālā ekonomika, starptautiskie darījumi, nodokļa nexus, pastāvīgā pārstāvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā digital economy, international transactions, tax nexus, permanent establishment
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.11.2020 10:20:04