Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Koncepcija nodokļu piemērošanai starptautiskiem darījumiem digitālās ekonomikas ietvaros”
Title in English “The Concept of Taxation of International Transactions in the Digital Economy”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer B.Šmite-Roķe, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Abstract Digitālās ekonomikas straujā izaugsme ne tikai radījusi plašas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, bet arī nopietnus izaicinājumus pastāvošajai nodokļu politikai globālā līmenī. Pat pēc vairāku gadu garumā ilgušām diskusijām un pētījumiem, joprojām nav ticis rasts risinājums nodokļa nexus nodrošināšanai peļņai, kas gūta ārpus uzņēmuma reģistrācijas vietas jurisdikcijas robežām. Maģistra darba “Koncepcija nodokļu piemērošanai starptautiskiem darījumiem digitālās ekonomikas ietvaros” mērķis ir, novērtējot esošos un piedāvātos risinājumus nodokļu piemērošanai starptautiskiem darījumiem digitālās ekonomikas ietvaros, izstrādāt koncepciju, kas nodrošinātu radītās peļņas godīgu aplikšanu ar nodokļiem un to veidoto ieņēmumu sadalījumu. Pētījuma objekts ir digitālā ekonomika, savukārt, pētījuma priekšmets ir nodokļu piemērošana starptautiskiem darījumiem digitālajā ekonomikā, lai vērstu uzmanību uz digitālās ekonomikas starptautisko darījumu radītajiem draudiem pastāvošajai nodokļu sistēmai. Darbā ir tikusi raksturota digitālā ekonomika, tajā ietvertie starptautiskie darījumi un to radītie izaicinājumi pastāvošajai nodokļu politikai; analizēti pašreizējie risinājumi un nozares profesionāļu ieteikumi nodokļu politikas pielāgošanai digitālajai ekonomikai; analizēta citu valstu pieredze; izmantojot nodokļa nexus un pastāvīgo pārstāvniecību elementus, izveidota koncepcija, kas kalpotu kā iespējamais risinājums, digitālās ekonomikas starptautisko darījumu radītās peļņas godīgai aplikšanai ar nodokli un to veidoto ieņēmumu sadalījumam; veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta digitālā ekonomika, tajā ietilpstošo starptautisko darījumu specifika un radītie izaicinājumi pastāvošajai nodokļu politikai. Otrajā nodaļā tiek analizēts ESAO izstrādātais koncepts, jau realizētie risinājumi nodokļu piemērošanai digitālajā ekonomikā, kā arī nozares speciālistu viedokļi par pastāvošo risinājumu trūkumiem un to novēršanu. Trešās nodaļas ietvaros tiek apskatīta darba rezultātā autores izveidotā vienotā koncepcija, kas, izmantojot konkrētajā jurisdikcijā gūtos datus kā vērtības virzītājus, papildinot tos ar esošajiem statistikas datiem par konkrēto nozari valstī, dotu iespēju jurisdikcijām, kurās reāli tiek veidots ienākums, gūt tām pienākošos labumu, piemērojot nodokli starptautiskās uzņēmējdarbības veicējiem digitālajā ekonomikā. Darbs izstrādāts uz 86 lappusēm, ietverta 1 tabula, 14 attēli un tam ir 1 pielikums.
Keywords digitālā ekonomika, starptautiskie darījumi, nodokļa nexus, pastāvīgā pārstāvniecība
Keywords in English digital economy, international transactions, tax nexus, permanent establishment
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 28.11.2020 10:20:04