Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Urbto CFA pāļu izbūves tehnoloģijas efektivitāte un pielietojuma analīze“ (“Autoceļa P95 posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā "Efficiency and Application Analysis of Bored CFA piles Construction Technology" ( “Reconstruction of Road P95 Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Andris Paeglītis
Recenzents Edmunds Šķēle, Lektors, RTU
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes studenta Vladimira Žuravļova bakalaura darba tēma ir „ Urbto CFA pāļu izbūves tehnoloģijas efektivitāte un pielietojuma analīze”. Darba ietvaros tiek veikts pāļu izvērtējums un to salīdzinājums ar citu izbūves tehnoloģijām. Pētījuma mērķis ir CFA pāļu izbūves tehnoloģiju efektivitātes un to pielietojuma analīze reālajos apstākļos. Izpētīt CFA pāļu tehnoloģijas priekšrocības un nepilnības salīdzinājumā ar citām izbūves tehnoloģijām. Pētnieciskās daļas mērķis ir izpētīt urbto pāļu aktualitāti un būvniecības procesu nianses. Izskatīt CFA pāļu pielietojumu gan civilajā būvniecībā, gan ceļu un tiltu būvniecībā. Inženierprojekta “Autoceļa P95 posma pārbūve” darba ietvaros tiek izstrādāts tehniskais projekts posmam Jelgava- Tērvete- Lietuvas robeža (Žagare). Projekta mērķis ir uzlabot vispārējo satiksmes drošību uz ceļa. Izpētes un projektēšanas darbi, t.sk., tehniskie rasējumi, slodžu aprēķini, konstrukciju dimensionēšana, izpildīti ievērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības noteikumus un standartus. Diplomprojekta apjoms: - -Izpētes un aprēķinu daļa- 146 lpp.; - Rasējumi- 17 lpp.; - Tabulas- 28 gab.; - Attēli- 59 gab.; - Grafiki- 4 gab.; - Literatūras avoti- 52 gab..
Atslēgas vārdi Urbto CFA pāļu izbūve, CFA tehnoloģijas efektivitāte, CFA pielietojums,
Atslēgas vārdi angļu valodā CFA pile building, CFA effectiveness, CFA application, Continuous flight auger
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.11.2020 15:05:51