Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Siltumtīklu starpsavienojuma izveide sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos"
Nosaukums angļu valodā "Development of interconnection of heat networks in complex geological conditions"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Ivars Bekmanis
Recenzents Aleksandrs Zajacs
Anotācija Klāva Elgara Benefelda bakalaura darbā ar projekta daļu “Siltumtīklu starpsavienojuma izveide sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos” tiek pētīta rūpnieciski izolētu cauruļvadu tehnoloģija un materiālu attīstība, to mijiedarbība ar grunti, standarta ieguldīšanas metodes un tās saistošie normatīvi, kā arī cauruļvadu ieguldīšana sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos ar mērķi izstrādāt drošu siltumtīklu starpsavienojumu. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīta rūpnieciski izolētu cauruļvadu vēsture, ražošanas tehnoloģija, izolējošo materiālu attīstība kā arī tiek savstarpēji salīdzināti ar veco kanāla siltumtīklu tehnoloģiju. Izpētītas arī vairākas cauruļvadu termiskās izplešanās kompensācijas metodes. Apkopotas dažādu būvnormatīvu un standartu prasības attiecībā uz rūpnieciski izolētu cauruļvadu projektēšanu un ieguldīšanu. Veikta arī iespējamo risku analīze ieguldot cauruļvadus sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos. Bakalaura darba projekta daļā ir izstrādāts drošs ārējo siltumtīklu starpsavienojuma risinājums, savienojot Sarkandaugavas kanāla kreisā krasta rekonstruējamos siltumtīklus ar labā krasta jaunbūvējamajiem siltumtīkliem. Secināts, ka, ieguldot rūpnieciski izolētus cauruļvadus sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos, nepieciešama dažādu apstākļu analīze un specifisku pakalpojumu piesaiste, kā, piemēram, ģeoloģiskā izpēte, kā arī jāveic papildus aprēķins, kas normālos ārējo siltumapgādes tīklu projektēšanas apstākļos nav nepieciešami, kā piemēram cauruļvadu peldspējas aprēķins. Darbs izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 80 lpp, 4 rasējumiem, 27 attēliem, 7 tabulām, 7 formulām, 4 pielikumiem ar kopējo apjomu 12 lpp. Kopumā izmantoti 38 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ārējie siltumtīkli, sarežģīti ģeoloģiskie apstākļi, starpsavienojums
Atslēgas vārdi angļu valodā district heating networks, complex geological conditions, interconnection
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 02.11.2020 16:39:17