Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Siltumtīklu starpsavienojuma izveide sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos"
Title in English "Development of interconnection of heat networks in complex geological conditions"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Ivars Bekmanis
Reviewer Aleksandrs Zajacs
Abstract Klāva Elgara Benefelda bakalaura darbā ar projekta daļu “Siltumtīklu starpsavienojuma izveide sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos” tiek pētīta rūpnieciski izolētu cauruļvadu tehnoloģija un materiālu attīstība, to mijiedarbība ar grunti, standarta ieguldīšanas metodes un tās saistošie normatīvi, kā arī cauruļvadu ieguldīšana sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos ar mērķi izstrādāt drošu siltumtīklu starpsavienojumu. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīta rūpnieciski izolētu cauruļvadu vēsture, ražošanas tehnoloģija, izolējošo materiālu attīstība kā arī tiek savstarpēji salīdzināti ar veco kanāla siltumtīklu tehnoloģiju. Izpētītas arī vairākas cauruļvadu termiskās izplešanās kompensācijas metodes. Apkopotas dažādu būvnormatīvu un standartu prasības attiecībā uz rūpnieciski izolētu cauruļvadu projektēšanu un ieguldīšanu. Veikta arī iespējamo risku analīze ieguldot cauruļvadus sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos. Bakalaura darba projekta daļā ir izstrādāts drošs ārējo siltumtīklu starpsavienojuma risinājums, savienojot Sarkandaugavas kanāla kreisā krasta rekonstruējamos siltumtīklus ar labā krasta jaunbūvējamajiem siltumtīkliem. Secināts, ka, ieguldot rūpnieciski izolētus cauruļvadus sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos, nepieciešama dažādu apstākļu analīze un specifisku pakalpojumu piesaiste, kā, piemēram, ģeoloģiskā izpēte, kā arī jāveic papildus aprēķins, kas normālos ārējo siltumapgādes tīklu projektēšanas apstākļos nav nepieciešami, kā piemēram cauruļvadu peldspējas aprēķins. Darbs izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 80 lpp, 4 rasējumiem, 27 attēliem, 7 tabulām, 7 formulām, 4 pielikumiem ar kopējo apjomu 12 lpp. Kopumā izmantoti 38 literatūras avoti.
Keywords ārējie siltumtīkli, sarežģīti ģeoloģiskie apstākļi, starpsavienojums
Keywords in English district heating networks, complex geological conditions, interconnection
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 02.11.2020 16:39:17