Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums E-studiju tehnoloģijas
Nosaukums E-studiju un pilna laika klātienes kursa efektivitātes pētījums farmācijas studentiem.
Nosaukums angļu valodā E-learning and Full-time Presence Course Effectiveness Study of Pharmacy Students
Struktūrvienība 23041 Tālmācības studiju centrs
Darba vadītājs Jānis Kapenieks
Recenzents Dr. Paed. Sarma Cakula, Vidzemes Augstskola, Inženierzinātņu fakultāte pētniece, profesore
Anotācija Farmaceita profesija Latvijā ir ļoti pieprasīta. Valstī esošās četras augstākās izglītības iestādes, kas ļauj apgūt šo amatu, nespēj nodrošināt gana daudz absolventu pieaugošajam aptieku skaitam. Lai gan citās pasaules valstīs var iegūt šo grādu, izmantojot tiešsaistes mācības, Latvijā tas vēl nav iespējams. Maģistra darbā “E-studiju un pilna laika klātienes kursa efektivitātes pētījums farmācijas studentiem” analizēti dažādi faktori, kas raksturīgi farmācijas studijām, raksturots tiešsaistes mācību process un izpētīts, kā tieši tas ir ietekmējis farmaceitus un veselības aprūpes studentus kopumā citur pasaulē. Darbā izmantota e-studiju (Moodle) informācija par vienas grupas 21 farmācijas studentu no Koledžas X. Informācija iegūta par diviem kursiem: klātienes mikrobioloģiju, kas norisinājās no 03.09.2019. līdz 10.01.2020., un tiešsaistes fizioloģiju, kas norisinājās no 10.02.2020. līdz 05.05.2020. Nedēļu pēc fizioloģijas kursa noslēgšanās veikta studentu anketēšana, lai noskaidrotu viņu domas par tiešsaistes mācīšanos un pārbaudītu, cik efektīvi studenti ir apguvuši kursu “fizioloģija”. Iegūtie rezultāti parāda, ka mācoties tiešsaistē, studentu eksāmenu vidējā atzīme bija 8,19 (s = ±1,209 balles), bet klātienes kursā saņemta vidēji zemāka atzīme 6,81 (s = ±1,078 balles). Pēc aptaujas noskaidrots, ka kopumā studenti vērtē tiešsaistes mācīšanos pozitīvi. Lielākā daļa (76%, n=16) uzskata, ka fizioloģija būtu jāmācās tiešsaistē, un visi respondenti dod priekšroku eksāmenam, kas būtu pieejams testa formātā tiešsaistē. 57% (n=12) uzskata, ka ir apguvuši fizioloģiju pilnībā, 38% (n=8), ka ir apguvuši priekšmetu, bet būtu nepieciešams zināšanas papildināt. Studentu zināšanas pārbaudītas, uzdodot anketas ietvaros ļoti specifiskus jautājumus par fizioloģiju, uz kuriem lielākā daļa studentu ir bijuši spējīgi atbildēt. Gan e-studiju, gan anketēšanas rezultāti pierāda, ka, mācoties tiešsaistē, pētītie farmācijas studenti iegūst labākas atzīmes un ir kopumā vairāk apmierināti ar studiju procesu. Tomēr šos datus nevar attiecināt uz visiem Latvijas studentiem, jo pētāmā populācija ir pārāk neliela (n=21). Kopumā tiešsaistes mācīšanās šķiet efektīvāka, jo ir realizējama ātrāk, studentiem tā patīk vairāk, un viņi spēj gūt labākus rezultātus. Tomēr ir nepieciešams veikt papildus pētījumus ar lielākām studentu grupām.
Atslēgas vārdi tiešsaistes mācīšanās, farmācijas studenti, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā online learning, pharmacy students, effectiveness
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.09.2020 00:21:12