Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm E-Learning Technologies
Title in original language E-studiju un pilna laika klātienes kursa efektivitātes pētījums farmācijas studentiem.
Title in English E-learning and Full-time Presence Course Effectiveness Study of Pharmacy Students
Department
Scientific advisor Jānis Kapenieks
Reviewer Dr. Paed. Sarma Cakula, Vidzemes Augstskola, Inženierzinātņu fakultāte pētniece, profesore
Abstract Farmaceita profesija Latvijā ir ļoti pieprasīta. Valstī esošās četras augstākās izglītības iestādes, kas ļauj apgūt šo amatu, nespēj nodrošināt gana daudz absolventu pieaugošajam aptieku skaitam. Lai gan citās pasaules valstīs var iegūt šo grādu, izmantojot tiešsaistes mācības, Latvijā tas vēl nav iespējams. Maģistra darbā “E-studiju un pilna laika klātienes kursa efektivitātes pētījums farmācijas studentiem” analizēti dažādi faktori, kas raksturīgi farmācijas studijām, raksturots tiešsaistes mācību process un izpētīts, kā tieši tas ir ietekmējis farmaceitus un veselības aprūpes studentus kopumā citur pasaulē. Darbā izmantota e-studiju (Moodle) informācija par vienas grupas 21 farmācijas studentu no Koledžas X. Informācija iegūta par diviem kursiem: klātienes mikrobioloģiju, kas norisinājās no 03.09.2019. līdz 10.01.2020., un tiešsaistes fizioloģiju, kas norisinājās no 10.02.2020. līdz 05.05.2020. Nedēļu pēc fizioloģijas kursa noslēgšanās veikta studentu anketēšana, lai noskaidrotu viņu domas par tiešsaistes mācīšanos un pārbaudītu, cik efektīvi studenti ir apguvuši kursu “fizioloģija”. Iegūtie rezultāti parāda, ka mācoties tiešsaistē, studentu eksāmenu vidējā atzīme bija 8,19 (s = ±1,209 balles), bet klātienes kursā saņemta vidēji zemāka atzīme 6,81 (s = ±1,078 balles). Pēc aptaujas noskaidrots, ka kopumā studenti vērtē tiešsaistes mācīšanos pozitīvi. Lielākā daļa (76%, n=16) uzskata, ka fizioloģija būtu jāmācās tiešsaistē, un visi respondenti dod priekšroku eksāmenam, kas būtu pieejams testa formātā tiešsaistē. 57% (n=12) uzskata, ka ir apguvuši fizioloģiju pilnībā, 38% (n=8), ka ir apguvuši priekšmetu, bet būtu nepieciešams zināšanas papildināt. Studentu zināšanas pārbaudītas, uzdodot anketas ietvaros ļoti specifiskus jautājumus par fizioloģiju, uz kuriem lielākā daļa studentu ir bijuši spējīgi atbildēt. Gan e-studiju, gan anketēšanas rezultāti pierāda, ka, mācoties tiešsaistē, pētītie farmācijas studenti iegūst labākas atzīmes un ir kopumā vairāk apmierināti ar studiju procesu. Tomēr šos datus nevar attiecināt uz visiem Latvijas studentiem, jo pētāmā populācija ir pārāk neliela (n=21). Kopumā tiešsaistes mācīšanās šķiet efektīvāka, jo ir realizējama ātrāk, studentiem tā patīk vairāk, un viņi spēj gūt labākus rezultātus. Tomēr ir nepieciešams veikt papildus pētījumus ar lielākām studentu grupām.
Keywords tiešsaistes mācīšanās, farmācijas studenti, efektivitāte
Keywords in English online learning, pharmacy students, effectiveness
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 08.09.2020 00:21:12