Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts"
Title in English "Project for attracting clients to a service company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Reviewer
Abstract Diplomprojekta tēma: Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts. Projekta analītiskā daļā tiek aprakstītas un analizētas SIA Terra EXPERTUS ekonomiskās aktivitātes, tirdzniecības attīstība, tiek veikta konkurentu analīze, apskatītas uzņēmuma stipras un vājās puses, to draudi un iespējas. Tiek noskaidrotas uzņēmuma problēmas, kuras traucē klientu piesaistīšanas procesam. Projekta aprēķinu daļā tiek analizētas uzņēmuma trūkumi un veikti pasākumi to uzlabošanai. Tiek noformulēts kompānijas galīgais produkts un tie pakalpojumi, ko var piedāvāt uzņēmums. Izstrādāta mārketinga programma uz pusgadu, lai uzņēmums varētu paziņot par sevi. Tiek paaugstināta esošo darbinieku kvalifikācija un piesaistīti jauni darbinieki. Projekta tehnoloģiskā daļā tiek aprakstīti prognozētie uzņēmuma ieņēmumi, izmantojot matemātiskas prognozēšanas metodes. Sastādītas cenas grafiki, lai noskaidrotu klientu maksātspēju. Projekta darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīta uzņēmuma darba drošības sistēma un to riski. Tiek konstatētas problēmas un izstrādāti nepieciešami pasākumi to novēršanai. Projekta grafiskā daļā tiek apkopoti analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, apkopojot veiktās analīzes datus un piedāvājot jaunas idejas un iespējas turpmākajai darbībai marketinga jomā. Diplomdarbs sastāv no 83 lapas pusēm, 24 tabulām un 16 attēla. Diplomdarbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords galīga produkta formulēšana, marketinga programmas, jaunu darbinieku piesaistīšana
Keywords in English Enunciation of the companys the final product, marketing programs, new staff attraction
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 10:18:40