Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Aktivētās ogles pētījumi CO<sub>2</sub> adsorbcijai
Nosaukums angļu valodā Research of activated carbon for CO<sub>2</sub> adsorption
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Veģere
Recenzents Ģirts Būmanis
Anotācija Šī darba mērķis ir izpētīt aktivētās ogles adsorbentu izmantošanas iespējas CO2 adsorbcijai. Mērķa sasniegšanai ir veikta literatūras izpēte un iegūta 2 veidu aktivēta ogle un aktivētas ogles granulas, izmantojot atšķirīgas saistvielas, un noteiktas to īpašības. Darbā veikta informācijas izpēte par piesārņojumu un tā veidiem, sorbentu veidiem un iespējām izmantot CO2 adsorbcijai kā arī aktīvās ogles iegūšanas veidiem un iespējām izmantot CO2 adsorbcijai pulverveidā vai granulējot, izstrādāts metožu apraksts un aprakstīti iegūtie dati. Iegūtie rezultāti liecina, ka aktivēta ogle ir piemērota CO2 adsorbcijai un var tikt izmantota, piemēram, CO2 un CH4 atdalīšanai biometāna ieguves procesā. Darbā izmantota Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā, RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internetā pieejamā informācija. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1938. līdz 2020. gadam. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 66 lpp, 26 attēlus, 16 tabulas, darbā izmantoti 57 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ADSORBENTS, BIOLOĢISKAIS ADSORBENTS, AKTIVĒTĀ OGLE, PIESĀRŅOJUMS.
Atslēgas vārdi angļu valodā ADSORBENT, BIOLOGICAL ADSORBENT, ACTIVATED CARBON, POLLUTION.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.07.2020 08:54:32