Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Aktivētās ogles pētījumi CO<sub>2</sub> adsorbcijai
Title in English Research of activated carbon for CO<sub>2</sub> adsorption
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Kristīne Veģere
Reviewer Ģirts Būmanis
Abstract Šī darba mērķis ir izpētīt aktivētās ogles adsorbentu izmantošanas iespējas CO2 adsorbcijai. Mērķa sasniegšanai ir veikta literatūras izpēte un iegūta 2 veidu aktivēta ogle un aktivētas ogles granulas, izmantojot atšķirīgas saistvielas, un noteiktas to īpašības. Darbā veikta informācijas izpēte par piesārņojumu un tā veidiem, sorbentu veidiem un iespējām izmantot CO2 adsorbcijai kā arī aktīvās ogles iegūšanas veidiem un iespējām izmantot CO2 adsorbcijai pulverveidā vai granulējot, izstrādāts metožu apraksts un aprakstīti iegūtie dati. Iegūtie rezultāti liecina, ka aktivēta ogle ir piemērota CO2 adsorbcijai un var tikt izmantota, piemēram, CO2 un CH4 atdalīšanai biometāna ieguves procesā. Darbā izmantota Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā, RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internetā pieejamā informācija. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1938. līdz 2020. gadam. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 66 lpp, 26 attēlus, 16 tabulas, darbā izmantoti 57 literatūras avoti.
Keywords ADSORBENTS, BIOLOĢISKAIS ADSORBENTS, AKTIVĒTĀ OGLE, PIESĀRŅOJUMS.
Keywords in English ADSORBENT, BIOLOGICAL ADSORBENT, ACTIVATED CARBON, POLLUTION.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 28.07.2020 08:54:32