Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Spirtu un tiolu glikozilēšana šķidrā SO<sub>2</sub>
Nosaukums angļu valodā Glycosylation of alcohols and thiols in liquid SO<sub>2</sub>
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Krista Gulbe
Recenzents Dace Rasiņa
Anotācija Bakalaura darba pamatā ir pētījums par šķidra SO2 kā šķīdinātāja izmantošanas iespējām spirtu un tiolu glikozilēšanas reakcijās. Eksperimentālās daļas ietvaros salīdzināta dažādu pivaloilaizsargātu mannozilhalogenīdu (F, Cl, Br) reaģētspēja ar spirtiem un tioliem šķidrā SO2 bez papildus aizejošo grupu aktivējoša aģenta piedevas. Noskaidrots, ka izvēlētajos reakcijas apstākļos mannozilfluorīds ir stabilākais no minētajiem glikozildonoriem un atbilstošos O- un S mannozīdus veido ar visaugstāko iznākumu. Spirtu un tiolu glikozilēšanas reakcija šķidrā SO2 optimizēta arī uz benzil- un pivaloilaizsargātu glikozilfluorīdu kā glikozildonoru, iegūstot O un S glikozīdus ar vidējiem līdz augstiem iznākumiem. Visbeidzot, darba ietvaros tika izstrādāta AEŠH analīzes metode spirtu un tiolu glikozilēšanas reakcijas maisījuma analīzei gadījumos, kad kā glikozildonors tiek izmantots benzilaizsargātas glikozes fluorīds. Bakalaura darba literatūras apskata aprakstīti galvenie glikozilēšanas reakcijas stereoselektivitāti ietekmējošie faktori, glikozilfluorīdu sintēzes metodes, kā arī apkopota literatūra par šķidra SO2 fizikāli ķīmiskajām īpašībām un pielietošanu organiskajā sintēzē. Literatūras apskats balstīts uz zinātniskajiem rakstiem, kas publicēti laika posmā no 1901. līdz 2019. gadam. Zinātniskā literatūras meklējumi veikti, izmantojot tādas datu bāzes kā ScienceDirect, Willey Online Library, un SciFinder. Bakalaura darba apjoms ir 73 lpp. Darbs satur 41 shēmas, 8 attēlus, 14 tabulas, 30 pielikumus, tajā izmantoti 77 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ŠĶIDRS SĒRA DIOKSĪDS, GLIKOZILĒŠANAS REAKCIJA, MANNOZILBROMĪDS, MANNOZILHLORĪDS, GLIKOZILFLUORĪDS
Atslēgas vārdi angļu valodā LIQUID SULFUR DIOXIDE, GLYCOSYLATION REACTION, MANNOSYL BROMIDE, MANNOSYL CHLORIDE, GLYCOSYL FLUORIDE
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 27.07.2020 16:25:34