Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Spirtu un tiolu glikozilēšana šķidrā SO<sub>2</sub>
Title in English Glycosylation of alcohols and thiols in liquid SO<sub>2</sub>
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Krista Gulbe
Reviewer Dace Rasiņa
Abstract Bakalaura darba pamatā ir pētījums par šķidra SO2 kā šķīdinātāja izmantošanas iespējām spirtu un tiolu glikozilēšanas reakcijās. Eksperimentālās daļas ietvaros salīdzināta dažādu pivaloilaizsargātu mannozilhalogenīdu (F, Cl, Br) reaģētspēja ar spirtiem un tioliem šķidrā SO2 bez papildus aizejošo grupu aktivējoša aģenta piedevas. Noskaidrots, ka izvēlētajos reakcijas apstākļos mannozilfluorīds ir stabilākais no minētajiem glikozildonoriem un atbilstošos O- un S mannozīdus veido ar visaugstāko iznākumu. Spirtu un tiolu glikozilēšanas reakcija šķidrā SO2 optimizēta arī uz benzil- un pivaloilaizsargātu glikozilfluorīdu kā glikozildonoru, iegūstot O un S glikozīdus ar vidējiem līdz augstiem iznākumiem. Visbeidzot, darba ietvaros tika izstrādāta AEŠH analīzes metode spirtu un tiolu glikozilēšanas reakcijas maisījuma analīzei gadījumos, kad kā glikozildonors tiek izmantots benzilaizsargātas glikozes fluorīds. Bakalaura darba literatūras apskata aprakstīti galvenie glikozilēšanas reakcijas stereoselektivitāti ietekmējošie faktori, glikozilfluorīdu sintēzes metodes, kā arī apkopota literatūra par šķidra SO2 fizikāli ķīmiskajām īpašībām un pielietošanu organiskajā sintēzē. Literatūras apskats balstīts uz zinātniskajiem rakstiem, kas publicēti laika posmā no 1901. līdz 2019. gadam. Zinātniskā literatūras meklējumi veikti, izmantojot tādas datu bāzes kā ScienceDirect, Willey Online Library, un SciFinder. Bakalaura darba apjoms ir 73 lpp. Darbs satur 41 shēmas, 8 attēlus, 14 tabulas, 30 pielikumus, tajā izmantoti 77 literatūras avoti.
Keywords ŠĶIDRS SĒRA DIOKSĪDS, GLIKOZILĒŠANAS REAKCIJA, MANNOZILBROMĪDS, MANNOZILHLORĪDS, GLIKOZILFLUORĪDS
Keywords in English LIQUID SULFUR DIOXIDE, GLYCOSYLATION REACTION, MANNOSYL BROMIDE, MANNOSYL CHLORIDE, GLYCOSYL FLUORIDE
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 27.07.2020 16:25:34