Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika un mobilie sakari
Nosaukums "Rotācijas ātruma mērīšanas metodes"
Nosaukums angļu valodā "Rotational Speed Measurement Methods"
Struktūrvienība 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts
Darba vadītājs Deniss Stepins
Recenzents Mihails Pudžs, RTU, ETF
Anotācija ROTĀCIJAS ĀTRUMA MĒRĪŠANAS METODES Šajā bakalaura darbā veikta ātruma mērīšanas metožu apskate un salīdzināšana. Darba autors ir RTU ETF REBM0 3.studiju kursa students Raivis Deksnis. Darba zinātniskais vadītājs ir Dr.Sc.ing., docents Deniss Stepins. Akadēmiskā bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz publiski pieejamo pētījumu rezultātiem un veicot praktisko darbu ar autora veidotu rotācijas ātruma mērīšanas ierīci, izpētīt dažādas rotācijas ātruma mērīšanas metodes un izvērtēt to priekšrocības un trūkumus. Teorētiskajā daļā tika izpētīti pieejamie literatūras avoti, apskatot industrijā lietotos rotācijas ātruma mērīšanas veidus un to iedalīju, kā arī tika izvērtētas darbā minēto metožu priekšrocības un trūkumi. Darba praktiskajā daļā tika izveidota rotācijas ātruma mērīšanas iekārta ar optisko un magnetorezistīvo sensoru. Veiktie mērījumi tika salīdzināti ar iekārtai pievienotu mērinstrumentu ar zināmu precizitāti. Tika pētīts no sensoriem izejošais signāls un tā mērījuma kļūdas izmaiņa atkarība no nolases ilguma, kā arī katras metodes pievienošanas sarežģītība gatavai iekārtai, un iekārtas vienkāršošanas iespējas. Šajā bakalaura darbā tika izmantotas tādas metodes kā teorētiskā literatūras analīze, rotācijas ātruma mērīšanas izstrāde, sensoru mērīšana, iegūto datu apstrāde, salīdzināšana un analīze. Bakalaura darbs tika izstrādāts Rīgā, latviešu valodā un tajā ir 51 lpp., 32 attēli, 8 tabulas, 6 pielikumi, 22 informācijas avots.
Atslēgas vārdi Apgr/min: Apgriezieni minūtē.
Atslēgas vārdi angļu valodā RPM: rotations per minute.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.07.2020 16:01:51