Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electronics and Mobile Communication
Title in original language "Rotācijas ātruma mērīšanas metodes"
Title in English "Rotational Speed Measurement Methods"
Department Institute of Microwave Engineering and Electronics
Scientific advisor Deniss Stepins
Reviewer Mihails Pudžs, RTU, ETF
Abstract ROTĀCIJAS ĀTRUMA MĒRĪŠANAS METODES Šajā bakalaura darbā veikta ātruma mērīšanas metožu apskate un salīdzināšana. Darba autors ir RTU ETF REBM0 3.studiju kursa students Raivis Deksnis. Darba zinātniskais vadītājs ir Dr.Sc.ing., docents Deniss Stepins. Akadēmiskā bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz publiski pieejamo pētījumu rezultātiem un veicot praktisko darbu ar autora veidotu rotācijas ātruma mērīšanas ierīci, izpētīt dažādas rotācijas ātruma mērīšanas metodes un izvērtēt to priekšrocības un trūkumus. Teorētiskajā daļā tika izpētīti pieejamie literatūras avoti, apskatot industrijā lietotos rotācijas ātruma mērīšanas veidus un to iedalīju, kā arī tika izvērtētas darbā minēto metožu priekšrocības un trūkumi. Darba praktiskajā daļā tika izveidota rotācijas ātruma mērīšanas iekārta ar optisko un magnetorezistīvo sensoru. Veiktie mērījumi tika salīdzināti ar iekārtai pievienotu mērinstrumentu ar zināmu precizitāti. Tika pētīts no sensoriem izejošais signāls un tā mērījuma kļūdas izmaiņa atkarība no nolases ilguma, kā arī katras metodes pievienošanas sarežģītība gatavai iekārtai, un iekārtas vienkāršošanas iespējas. Šajā bakalaura darbā tika izmantotas tādas metodes kā teorētiskā literatūras analīze, rotācijas ātruma mērīšanas izstrāde, sensoru mērīšana, iegūto datu apstrāde, salīdzināšana un analīze. Bakalaura darbs tika izstrādāts Rīgā, latviešu valodā un tajā ir 51 lpp., 32 attēli, 8 tabulas, 6 pielikumi, 22 informācijas avots.
Keywords Apgr/min: Apgriezieni minūtē.
Keywords in English RPM: rotations per minute.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 13.07.2020 16:01:51