Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Augstākās izglītības iestāžu vides pielāgošana nākotnes studiju modeļiem
Nosaukums angļu valodā Adapting the Environment of Higher Education Institutions to Future Study Models
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Edgars Kirilovs
Recenzents Mg.sc.ing. Arnis Resnis, valdes loceklis SIA 3Dlotus , direktors UAB iLotus
Anotācija Bērziņa, E., Augstākās izglītības iestāžu vides pielāgošana nākotnes studiju modeļiem. Maģistra darbs. RTU MLĶF DTI Materiālu dizaina un tehnoloģiju studiju programma. Rīga. 2020. Augstākās izglītības iestādes ir viens no tautsaimniecības attīstības stūrakmeņiem, jo tās sniedz augstas pakāpes zināšanas cilvēkiem, kuri ar iegūtajām zināšanām spēj darboties nozarēs ar augstu pievienoto vērtību. Lai nodrošinātu mūsdienīgu un konkurētspējīgu izglītību, augstākās izglītības iestādēm nemitīgi jāpilnveido sava izglītības programma, ieviešot jauninājumus, kā arī jāturas līdzi laikam tehnoloģiju attīstībā. Svarīgi studentiem nodrošināt ne tikai pieeju tehnoloģijām un mūsdienīgai mācību sistēmai, bet arī piedāvāt atbilstošus mācīšanās apstākļus, lai studentu dzīve un zinību iegūšana būtu iesaistošs un atraktīvs process. Veidojot izglītības infrastruktūru nedrīkst aizmirst par studentu socializēšanos, kopā strādāšanu komandās, jo sociāls kontakts ir viens no personību veidojošiem aspektiem. Pasaulē redzami daudzi piemēri, kuri pierāda – efektīva universitātes infrastruktūra uzlabo studiju rezultātus, apmierina studējošo vēlmes un vajadzības, kā arī uzlabo piedāvātās augstākās izglītības konkurētspēju. Socializēšanās aspekts un kvalitatīva kopstrādes telpa dod studentiem brīvību izpaust sevi un mācīties no līdzcilvēku pieredzes, tādejādi veidojot nākamos speciālistus, kuriem komandas darbs un savstarpēja komunikācija nav šķērslis ceļā uz rezultātu. Šī maģistra darba mērķis ir analizēt to, kā atbilstoša mācību un kopstrādes infrastruktūra spēj nodrošināt augstākās izglītības iestāžu mācību efektivitāti. Lai sasniegtu mērķi, autors analizējis vairāku Latvijas un ārzemju universitāšu piemērus kā arī veicis aptaujas, analizējis jau izstrādātus pētījumus, fokusējoties uz studentu apmierinātību ar mācību vidi. Darbā iegūtie secinājumi par augstākās izglītības iestāžu infrastruktūru var kalpot kā vadlīnijas jaunu un esošu augstākās izglītības iestāžu izveidi par mūsdienīgām ēkām, kurās mācības ir augsti novērtētas un konkurētspējīgas. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, darba apjoms 67 lpp., 4 nodaļas, 35 apakšnodaļas, 34 attēli, 37 literatūras avoti, 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Augstākās izglītības iestāže, fiziskā vide, emocionālā vide
Atslēgas vārdi angļu valodā Environment, Higher Education Institution
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 10.07.2020 16:28:15