Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Augstākās izglītības iestāžu vides pielāgošana nākotnes studiju modeļiem
Title in English Adapting the Environment of Higher Education Institutions to Future Study Models
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Edgars Kirilovs
Reviewer Mg.sc.ing. Arnis Resnis, valdes loceklis SIA 3Dlotus , direktors UAB iLotus
Abstract Bērziņa, E., Augstākās izglītības iestāžu vides pielāgošana nākotnes studiju modeļiem. Maģistra darbs. RTU MLĶF DTI Materiālu dizaina un tehnoloģiju studiju programma. Rīga. 2020. Augstākās izglītības iestādes ir viens no tautsaimniecības attīstības stūrakmeņiem, jo tās sniedz augstas pakāpes zināšanas cilvēkiem, kuri ar iegūtajām zināšanām spēj darboties nozarēs ar augstu pievienoto vērtību. Lai nodrošinātu mūsdienīgu un konkurētspējīgu izglītību, augstākās izglītības iestādēm nemitīgi jāpilnveido sava izglītības programma, ieviešot jauninājumus, kā arī jāturas līdzi laikam tehnoloģiju attīstībā. Svarīgi studentiem nodrošināt ne tikai pieeju tehnoloģijām un mūsdienīgai mācību sistēmai, bet arī piedāvāt atbilstošus mācīšanās apstākļus, lai studentu dzīve un zinību iegūšana būtu iesaistošs un atraktīvs process. Veidojot izglītības infrastruktūru nedrīkst aizmirst par studentu socializēšanos, kopā strādāšanu komandās, jo sociāls kontakts ir viens no personību veidojošiem aspektiem. Pasaulē redzami daudzi piemēri, kuri pierāda – efektīva universitātes infrastruktūra uzlabo studiju rezultātus, apmierina studējošo vēlmes un vajadzības, kā arī uzlabo piedāvātās augstākās izglītības konkurētspēju. Socializēšanās aspekts un kvalitatīva kopstrādes telpa dod studentiem brīvību izpaust sevi un mācīties no līdzcilvēku pieredzes, tādejādi veidojot nākamos speciālistus, kuriem komandas darbs un savstarpēja komunikācija nav šķērslis ceļā uz rezultātu. Šī maģistra darba mērķis ir analizēt to, kā atbilstoša mācību un kopstrādes infrastruktūra spēj nodrošināt augstākās izglītības iestāžu mācību efektivitāti. Lai sasniegtu mērķi, autors analizējis vairāku Latvijas un ārzemju universitāšu piemērus kā arī veicis aptaujas, analizējis jau izstrādātus pētījumus, fokusējoties uz studentu apmierinātību ar mācību vidi. Darbā iegūtie secinājumi par augstākās izglītības iestāžu infrastruktūru var kalpot kā vadlīnijas jaunu un esošu augstākās izglītības iestāžu izveidi par mūsdienīgām ēkām, kurās mācības ir augsti novērtētas un konkurētspējīgas. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, darba apjoms 67 lpp., 4 nodaļas, 35 apakšnodaļas, 34 attēli, 37 literatūras avoti, 4 pielikumi.
Keywords Augstākās izglītības iestāže, fiziskā vide, emocionālā vide
Keywords in English Environment, Higher Education Institution
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 10.07.2020 16:28:15