Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Vides pieejamība Rīgas dievnamos
Nosaukums angļu valodā The Environmental Accessibility in Riga Churches
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Andra Ulme
Recenzents Jurģis Briedis, vides pieejamības eksperts, invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"
Anotācija Romanovska – Grīnberga K., “Vides pieejamība Rīgas dievnamos”. Maģistra darbs. RTU DTI Materiālu dizaina un tehnoloģiju studiju programma. Rīga, 2020. Maģistra darba mērķis: sniegt priekšstatu par esošo situāciju, apzināt problēmas vides pieejamības principu integrēšanai sakrālajās celtnēs, veikt secinājumus par problēmu iespējamiem risinājumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, kā arī izstrādāt izzinošu un pārskatāmu vadlīniju materiālu vides pieejamības principu integrēšanai dievnamos. Par pētījuma objektu izvēlēti kristīgo konfesiju dievnami, kuri minēti Latvijas Civillikuma 51. pantā - evanģēliskie luterāņi, Romas katoļi, pareizticīgie, vecticībnieki, metodisti, septītās dienas adventisti un Mozus ticīgie (judaisti). Ņemot vērā statistikas datus un esošo situāciju Latvijā, pētījumā ietvertas arī dažu mūsdienās izplatītu un aktīvu kristīgo konfesiju draudzes: baptisti, vasarsvētki, mormoņi, jaunā paaudze, anglikāņi, jaunapustuļi un evanģēliskās ticības kristieši. Maģistra darba struktūru veido: 1. Teorētiskā daļa, kurā apkopota literatūrā pieejamā informācija par konkrētu kristīgo konfesiju rašanos, ienākšanu Latvijas teritorijā, attīstību un to dievnamiem Rīgas teritorijā, analizēta literatūrā un likumdošanā pieejamā informācija par vides pieejamības prasībām un universālā dizaina principiem, kā arī pētīts līdz šim paveiktais vides pieejamības situācijas analīzē Latvijā. 2. Pētnieciskā daļa, kurā atspoguļoti maģistra darba pētījuma rezultāti un sastaptās problēmas vides pieejamības jomā, apsekojot 86 dievnamus reālā pilsētvidē Rīgā, kā arī sniegta informācija par autores priekšlikumiem un ieguldījumu vides pieejamības jomas aktualizēšanai un esošās situācijas uzlabošanai. Rezultātā izstrādāts patstāvīgi lietojams vides pieejamības vadlīniju materiāls, kuru paredzēts izplatīt ar apvienības “Apeirons” starpniecību, uzrakstīti un starptautiskā vidē publicēti divi zinātniskie raksti, ņemta dalība gan starptautiskā, gan RTU konferencē ar tēzēm, gūtas pozitīvas atsauksmes par paveikto darbu. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Darba apjoms: 134 lpp.; 6 nodaļas; 32 apakšnodaļas; 116 attēli; 2 tabulas; 111 bibliogrāfiskie avoti; 12 pielikumi un izstrādāts atsevišķs vides pieejamības vadlīniju materiāls.
Atslēgas vārdi Vides pieejamība, dievnami, funkcionāli ierobežojumi, vienlīdzīgas iespējas arhitektūrā
Atslēgas vārdi angļu valodā Environmental accessibility, churches, functional limitations, equal oppurtunities in architecture
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.07.2020 20:43:30