Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Vides pieejamība Rīgas dievnamos
Title in English The Environmental Accessibility in Riga Churches
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Andra Ulme
Reviewer Jurģis Briedis, vides pieejamības eksperts, invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"
Abstract Romanovska – Grīnberga K., “Vides pieejamība Rīgas dievnamos”. Maģistra darbs. RTU DTI Materiālu dizaina un tehnoloģiju studiju programma. Rīga, 2020. Maģistra darba mērķis: sniegt priekšstatu par esošo situāciju, apzināt problēmas vides pieejamības principu integrēšanai sakrālajās celtnēs, veikt secinājumus par problēmu iespējamiem risinājumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, kā arī izstrādāt izzinošu un pārskatāmu vadlīniju materiālu vides pieejamības principu integrēšanai dievnamos. Par pētījuma objektu izvēlēti kristīgo konfesiju dievnami, kuri minēti Latvijas Civillikuma 51. pantā - evanģēliskie luterāņi, Romas katoļi, pareizticīgie, vecticībnieki, metodisti, septītās dienas adventisti un Mozus ticīgie (judaisti). Ņemot vērā statistikas datus un esošo situāciju Latvijā, pētījumā ietvertas arī dažu mūsdienās izplatītu un aktīvu kristīgo konfesiju draudzes: baptisti, vasarsvētki, mormoņi, jaunā paaudze, anglikāņi, jaunapustuļi un evanģēliskās ticības kristieši. Maģistra darba struktūru veido: 1. Teorētiskā daļa, kurā apkopota literatūrā pieejamā informācija par konkrētu kristīgo konfesiju rašanos, ienākšanu Latvijas teritorijā, attīstību un to dievnamiem Rīgas teritorijā, analizēta literatūrā un likumdošanā pieejamā informācija par vides pieejamības prasībām un universālā dizaina principiem, kā arī pētīts līdz šim paveiktais vides pieejamības situācijas analīzē Latvijā. 2. Pētnieciskā daļa, kurā atspoguļoti maģistra darba pētījuma rezultāti un sastaptās problēmas vides pieejamības jomā, apsekojot 86 dievnamus reālā pilsētvidē Rīgā, kā arī sniegta informācija par autores priekšlikumiem un ieguldījumu vides pieejamības jomas aktualizēšanai un esošās situācijas uzlabošanai. Rezultātā izstrādāts patstāvīgi lietojams vides pieejamības vadlīniju materiāls, kuru paredzēts izplatīt ar apvienības “Apeirons” starpniecību, uzrakstīti un starptautiskā vidē publicēti divi zinātniskie raksti, ņemta dalība gan starptautiskā, gan RTU konferencē ar tēzēm, gūtas pozitīvas atsauksmes par paveikto darbu. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Darba apjoms: 134 lpp.; 6 nodaļas; 32 apakšnodaļas; 116 attēli; 2 tabulas; 111 bibliogrāfiskie avoti; 12 pielikumi un izstrādāts atsevišķs vides pieejamības vadlīniju materiāls.
Keywords Vides pieejamība, dievnami, funkcionāli ierobežojumi, vienlīdzīgas iespējas arhitektūrā
Keywords in English Environmental accessibility, churches, functional limitations, equal oppurtunities in architecture
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.07.2020 20:43:30