Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Sinhrona reaktīvā dzinēja matemātiskā modeļa izveide"
Nosaukums angļu valodā "Development of a mathematical model for a synchronous reluctance motor"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Kārlis Ketners
Recenzents Oļegs Sļiskis
Anotācija Šajā maģistra darbā tiek pētīti sinhronu reaktīvo dzinēju darbības principi, raksturīgie pārejas procesi un tos aprakstošās vienādojumu sistēmas, un, balstoties uz literatūras analīzi, apkopoto pieredzi un izvirzītajiem kritērijiem, izstrādāta programma sinhrona reaktīvā dzinēja matemātiskai modelēšanai, skatot iespējamās matemātiskās modelēšanas metodikas un pieejas. Darbu veido sešas nodaļas, kurā četras nodaļas veido teorētisko bāzi pārējām praktiskās izpētes nodaļām. Veicot praktisko izpēti ir izvērtētas iespējamās pieejas matemātiskā modeļa sastādīšanai, izraugoties aprēķinam sinhronā reaktīvā dzinēja interesējošos raksturīgos parametrus. Veikti aprēķini pēc divu reakciju principa, sadalot visus dzinēju ietekmējošos lielumus garenass un šķērsass virzienos, ar Parka-Goreva vienādojumu palīdzību tika aprēķināti izraudzītie lielumi atkarībā no laika ar datorprogrammas FORTRAN Force palīdzību, iegūstot datu kopu, ko apstrādājot datorprogrammā Excel, iegūti grafiskie rezultātu attēli. Darba apjoms ir 60 lappuses, tas satur 2 tabulas, 23 attēlus, 110 formulas, 2 pielikumus un tajā ir atsauces uz 19 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi matemātiskā modelēšana, sinhronais reaktīvais dzinējs, pārejas process
Atslēgas vārdi angļu valodā mathematical modeling, synchronous reluctance motor, transient process
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.07.2020 16:04:10