Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Sinhrona reaktīvā dzinēja matemātiskā modeļa izveide"
Title in English "Development of a mathematical model for a synchronous reluctance motor"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Kārlis Ketners
Reviewer Oļegs Sļiskis
Abstract Šajā maģistra darbā tiek pētīti sinhronu reaktīvo dzinēju darbības principi, raksturīgie pārejas procesi un tos aprakstošās vienādojumu sistēmas, un, balstoties uz literatūras analīzi, apkopoto pieredzi un izvirzītajiem kritērijiem, izstrādāta programma sinhrona reaktīvā dzinēja matemātiskai modelēšanai, skatot iespējamās matemātiskās modelēšanas metodikas un pieejas. Darbu veido sešas nodaļas, kurā četras nodaļas veido teorētisko bāzi pārējām praktiskās izpētes nodaļām. Veicot praktisko izpēti ir izvērtētas iespējamās pieejas matemātiskā modeļa sastādīšanai, izraugoties aprēķinam sinhronā reaktīvā dzinēja interesējošos raksturīgos parametrus. Veikti aprēķini pēc divu reakciju principa, sadalot visus dzinēju ietekmējošos lielumus garenass un šķērsass virzienos, ar Parka-Goreva vienādojumu palīdzību tika aprēķināti izraudzītie lielumi atkarībā no laika ar datorprogrammas FORTRAN Force palīdzību, iegūstot datu kopu, ko apstrādājot datorprogrammā Excel, iegūti grafiskie rezultātu attēli. Darba apjoms ir 60 lappuses, tas satur 2 tabulas, 23 attēlus, 110 formulas, 2 pielikumus un tajā ir atsauces uz 19 informācijas avotiem.
Keywords matemātiskā modelēšana, sinhronais reaktīvais dzinējs, pārejas process
Keywords in English mathematical modeling, synchronous reluctance motor, transient process
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.07.2020 16:04:10