Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Elektroniskā tehniskā žurnāla ieviešanas problēmas un to ietekme uz iekšējām procedūrām un atbilstība EASA / CAA noteikumiem.
Nosaukums angļu valodā Problems of Introducing an Electronic Technical Log and their Influence on Internal Procedures and Compliance with EASA / CAA Regulations.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šestakovs
Recenzents Dr. sc.ing ,docente p.i.R. Bogdane
Anotācija Darba tēma: “Elektroniskā tehniskā žurnāla ieviešanas problēmas un to ietekme uz iekšējām procedūrām un atbilstība EASA/ CAA noteikumiem” Šajā darbā tiek apskatītas galvenās elektroniskā tehniskā žurnāla (ETŽ) ieviešanas problēmas, kā arī tiek piedāvāti priekšlikumi to iespējamiem risinājumiem. Tiek apskatīti arī daži argumenti, lai pamatotu pāreju no papīra dokumentācijas uz elektronisko analogu, ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņas ātrumu un gaisa kuģu tehniskā stāvokļa kontroli. Tēmas padziļinātas izpētes laikā tika organizētas divas aviokompānijas vizītes ar lielu pieredzi elektroniskā tehniskā žurnāla sistēmas ieviešanā un izmantošanā: - British Airways tehniskā departamenta galvenā biroja vizīte Hītrovas lidostā (Londona, Lielbritānija) notika 2020. gada 26. februārī; - SmartLynx tehniskās nodaļas galvenā biroja vizīte Rīgā notika 2020. gada 12. februārī. Notika arī tikšanās ar vadošo uzņēmumu pārstāvjiem, kas nodrošina programmatūras un tehniskā atbalsta pakalpojumus gan šīs tehnoloģijas programmatūrai, gan aparatūrai. Šis darbs sastāv no 90 lappusēm un tajā ir 8 tabulas, 27 formulas, 10 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi elektroniskais tehniskais žurnāls, tehniskais žurnāls, prasības tehniskajam žurnālam, prasības elektroniskajam aprīkojumam
Atslēgas vārdi angļu valodā electronic technical log, technical log system, requirements for technical log, requirements for cockpit electronic equipment
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.07.2020 14:31:24