Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Elektroniskā tehniskā žurnāla ieviešanas problēmas un to ietekme uz iekšējām procedūrām un atbilstība EASA / CAA noteikumiem.
Title in English Problems of Introducing an Electronic Technical Log and their Influence on Internal Procedures and Compliance with EASA / CAA Regulations.
Department
Scientific advisor Vladimirs Šestakovs
Reviewer Dr. sc.ing ,docente p.i.R. Bogdane
Abstract Darba tēma: “Elektroniskā tehniskā žurnāla ieviešanas problēmas un to ietekme uz iekšējām procedūrām un atbilstība EASA/ CAA noteikumiem” Šajā darbā tiek apskatītas galvenās elektroniskā tehniskā žurnāla (ETŽ) ieviešanas problēmas, kā arī tiek piedāvāti priekšlikumi to iespējamiem risinājumiem. Tiek apskatīti arī daži argumenti, lai pamatotu pāreju no papīra dokumentācijas uz elektronisko analogu, ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņas ātrumu un gaisa kuģu tehniskā stāvokļa kontroli. Tēmas padziļinātas izpētes laikā tika organizētas divas aviokompānijas vizītes ar lielu pieredzi elektroniskā tehniskā žurnāla sistēmas ieviešanā un izmantošanā: - British Airways tehniskā departamenta galvenā biroja vizīte Hītrovas lidostā (Londona, Lielbritānija) notika 2020. gada 26. februārī; - SmartLynx tehniskās nodaļas galvenā biroja vizīte Rīgā notika 2020. gada 12. februārī. Notika arī tikšanās ar vadošo uzņēmumu pārstāvjiem, kas nodrošina programmatūras un tehniskā atbalsta pakalpojumus gan šīs tehnoloģijas programmatūrai, gan aparatūrai. Šis darbs sastāv no 90 lappusēm un tajā ir 8 tabulas, 27 formulas, 10 literatūras avotiem.
Keywords elektroniskais tehniskais žurnāls, tehniskais žurnāls, prasības tehniskajam žurnālam, prasības elektroniskajam aprīkojumam
Keywords in English electronic technical log, technical log system, requirements for technical log, requirements for cockpit electronic equipment
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 06.07.2020 14:31:24