Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Objektu risku novērtēšanas metožu pilnveidošana civilās aizsardzības jomā
Nosaukums angļu valodā Improvement of Object Risk Assessment Methods in the Field of Civil Protection
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Mihails Urbans
Recenzents Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Borisāne Elīna. Objektu risku novērtēšanas metožu pilnveidošana civilās aizsardzības jomā: Bakalaura darbs/ Elīna Borisāne.- Rīga: RTU, IEVF katedra, bakalaura akadēmiskā (profesionālā) studiju programma “Drošības Inženierija”, 2020. -74 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, prakstiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp, tajā ir iekļauti 25 Attēli , 2 formulas, 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu valodā, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt riska novērtēšanas metodes un, piedāvāt piemērotāko metodi objektu riska novērtēšanai civilās aizsardzības jomā. Teorētiskajā daļā autors sniedz priekšstatu par civilās aizsardzības nozīmi un tās būtību. Šajā daļā vēl tiek aprakstīts kas ir risks un kā notiek riska novērtēšana. Analītiskajā daļā autors analizē eksistējošās riska novērtēšanas metodes, tai skaitā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rekomendēto risku matricu. Praktiskajā daļā tiek izvērtēts trauksmes sirēnu bojājuma iespējamība, pielietojot, pēc darba autora domām, visatbilstošāko riska izvērtēšanas metodi. Sniedzot savus ieteikumus metodes pilnveidošanai, kā arī nedaudz civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanai, lai mazinātos apdraudējuma iespējamība. Galvenie informācijas avoti: ar civilo aizsardzību saistīto organizāciju, institūciju u.c. publiskie materiāli, teorētiskā literatūra.
Atslēgas vārdi riski, civilā aizsardzība, metodes, trauksme, katastrofa
Atslēgas vārdi angļu valodā risks, civil protection, methods, alarm, disaster
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 03.07.2020 21:35:17