Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Objektu risku novērtēšanas metožu pilnveidošana civilās aizsardzības jomā
Title in English Improvement of Object Risk Assessment Methods in the Field of Civil Protection
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mihails Urbans
Reviewer Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Borisāne Elīna. Objektu risku novērtēšanas metožu pilnveidošana civilās aizsardzības jomā: Bakalaura darbs/ Elīna Borisāne.- Rīga: RTU, IEVF katedra, bakalaura akadēmiskā (profesionālā) studiju programma “Drošības Inženierija”, 2020. -74 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, prakstiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp, tajā ir iekļauti 25 Attēli , 2 formulas, 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu valodā, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt riska novērtēšanas metodes un, piedāvāt piemērotāko metodi objektu riska novērtēšanai civilās aizsardzības jomā. Teorētiskajā daļā autors sniedz priekšstatu par civilās aizsardzības nozīmi un tās būtību. Šajā daļā vēl tiek aprakstīts kas ir risks un kā notiek riska novērtēšana. Analītiskajā daļā autors analizē eksistējošās riska novērtēšanas metodes, tai skaitā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rekomendēto risku matricu. Praktiskajā daļā tiek izvērtēts trauksmes sirēnu bojājuma iespējamība, pielietojot, pēc darba autora domām, visatbilstošāko riska izvērtēšanas metodi. Sniedzot savus ieteikumus metodes pilnveidošanai, kā arī nedaudz civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanai, lai mazinātos apdraudējuma iespējamība. Galvenie informācijas avoti: ar civilo aizsardzību saistīto organizāciju, institūciju u.c. publiskie materiāli, teorētiskā literatūra.
Keywords riski, civilā aizsardzība, metodes, trauksme, katastrofa
Keywords in English risks, civil protection, methods, alarm, disaster
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 03.07.2020 21:35:17