Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba vides risku novērtēšana veselības aprūpē
Nosaukums angļu valodā Assessment of Work Environment Risks in Healthcare
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Matīss Šmitiņš
Recenzents Inese Vilcāne, lekt., Mg.darba aizsardzība
Anotācija Martins Maršavs Darba vides risku novērtēšana veselības aprūpē: Bakalaura darbs/ M.Maršavs.- Rīga: RTU, IEVF katedra, bakalaura akadēmiskā (profesionālā) studiju programma “Drošības Inženierija”, 2020. – 80 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 15 attēli un 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti - 21 latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir noskaidrot kādas ir veselības aprūpes nozares darba vides risku tendences Eiropā, kā arī veikt SIA “Tukuma slimnīca” darba vides risku novērtējumu. Teorētiskajā daļā autors sniedz priekšstatu par darba vides risku vispārējo raksturojumu, aprakstot dažādus darba vides risku faktorus. Šajā daļā tiek aprakstītas arī biežāk izmantotās darba vides risku novērtēšanas metodes. Ņemot vērā to, ka pētāmais uzņēmums darbojas veselības aprūpes nozarē, autors apskata arī Latvijas veselības aprūpē biežāk sastopamos darba vides riskus. Analītiskajā daļā autors parāda statistiku un tendences kādas ir darba vides risku novērtējumā Eiropā un biežāk sastopamos darba vides riski veselības aprūpē Eiropas dažādās valstīs. Analītiskās daļas otrajā nodaļā autors analizē veiktās aptaujas datus - darba vide Latvijas ārstniecības iestādēs. Praktiskajā daļā ir aprakstīti pētāmā uzņēmuma SIA “Tukuma slimnīca” būtiskākie darba vides riski. Kā arī veikts Tukuma slimnīcas psihosociālo risku novērtējums medmāsu darbā. Galvenie informācijas avoti: pētāmā uzņēmuma iekšējā dokumentācija, ar darba drošību saistīto organizāciju publiskie materiāli, autora veiktie pētījumi un teorētiskā literatūra.
Atslēgas vārdi riski, darba vide, veselība, aprūpe, tukuma slimnīca
Atslēgas vārdi angļu valodā risks, work enviroment, health, health care, tukums hospital
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 03.07.2020 20:21:50