Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Darba vides risku novērtēšana veselības aprūpē
Title in English Assessment of Work Environment Risks in Healthcare
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Matīss Šmitiņš
Reviewer Inese Vilcāne, lekt., Mg.darba aizsardzība
Abstract Martins Maršavs Darba vides risku novērtēšana veselības aprūpē: Bakalaura darbs/ M.Maršavs.- Rīga: RTU, IEVF katedra, bakalaura akadēmiskā (profesionālā) studiju programma “Drošības Inženierija”, 2020. – 80 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 15 attēli un 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti - 21 latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir noskaidrot kādas ir veselības aprūpes nozares darba vides risku tendences Eiropā, kā arī veikt SIA “Tukuma slimnīca” darba vides risku novērtējumu. Teorētiskajā daļā autors sniedz priekšstatu par darba vides risku vispārējo raksturojumu, aprakstot dažādus darba vides risku faktorus. Šajā daļā tiek aprakstītas arī biežāk izmantotās darba vides risku novērtēšanas metodes. Ņemot vērā to, ka pētāmais uzņēmums darbojas veselības aprūpes nozarē, autors apskata arī Latvijas veselības aprūpē biežāk sastopamos darba vides riskus. Analītiskajā daļā autors parāda statistiku un tendences kādas ir darba vides risku novērtējumā Eiropā un biežāk sastopamos darba vides riski veselības aprūpē Eiropas dažādās valstīs. Analītiskās daļas otrajā nodaļā autors analizē veiktās aptaujas datus - darba vide Latvijas ārstniecības iestādēs. Praktiskajā daļā ir aprakstīti pētāmā uzņēmuma SIA “Tukuma slimnīca” būtiskākie darba vides riski. Kā arī veikts Tukuma slimnīcas psihosociālo risku novērtējums medmāsu darbā. Galvenie informācijas avoti: pētāmā uzņēmuma iekšējā dokumentācija, ar darba drošību saistīto organizāciju publiskie materiāli, autora veiktie pētījumi un teorētiskā literatūra.
Keywords riski, darba vide, veselība, aprūpe, tukuma slimnīca
Keywords in English risks, work enviroment, health, health care, tukums hospital
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 03.07.2020 20:21:50