Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums Stājas korekcijas līdzekļi
Nosaukums angļu valodā Posture Correctors
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Inga Dāboliņa
Recenzents Dr.med. Zane Pavāre Docētāja, RSU Ortopēdijas katedra
Anotācija Jelizaveta Fomina Stājas korekcijas līdzekļi [Bakalaura darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga – 2020. - 98 lpp. Atslēgas vārdi: stāja, stājas korekcijas līdzeklis, medicīnas tekstilmateriāli, cilvēka ķermeņa 3D skenēšana. Bakalaura darbs sastāv no trīs pamatnodaļām, ievada un secinājumiem, astoņiem pielikumiem. Ievadā dots ieskats darba problemātikā, ir pamatota tēmas izvēle, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Darba ietvaros tika pētīti muguras sāpju ortopēdiskie cēloņi, stājas traucējumi un stājas korekcijas līdzekļu ietekme uz cilvēka stāju, kā arī stājas korekcijas līdzekļu izgatavošanā izmantotie tekstilmateriāli. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta bakalaura darba teorētiski pētnieciskā daļa: apkopotas vispārējas ziņas par cilvēka stāju, tās traucējumiem un slimībām, kā arī veikts ieskats par stājas korekcijas līdzekļu veidiem un to iedarbību uz stāju no medicīniskā skatu punkta. Otrajā nodaļā ir aprakstīta praktiski pētnieciskā daļa: stājas korekcijas līdzekļu izgatavošanā izmantoto tekstilmateriālu īpašības, veikta elastīgo lentu testēšana un analīze. Tāpat ir aprakstīta stājas korekcijas līdzekļu ietekmes uz cilvēka stāju testēšanas metodika ar 3D lāzerskenēšanas iekārtu un izdarīti secinājumi par stājas korekcijas līdzekļu ietekmi uz cilvēka stāju, ņemot vērā objektīvus un subjektīvus rādītājus. Trešajā nodaļā ir aprakstīta stājas korekcijas līdzekļu projektēšana – izvirzīti stājas korekcijas līdzekļu kvalitātes rādītāji, aplūkoti to ražošanā izmantotie standarti un prasības: izstrādāti trīs jauni stājas korekcijas līdzekļi, veikta to aprobācija un sastādīta to tehniskā dokumentācija. Bakalaura darba rezultāti un secinājumi ir apkopoti darba noslēguma daļā. Darba apjoms ir 98 lappuses pamatsadaļās, darbā ir 40 attēli, 48 tabulas un literatūras saraksts, kas satur 72 vienumus. Darbam ir 8 pielikumi 70 lappušu apjomā.
Atslēgas vārdi Stāja, stājas korekcijas līdzeklis, medicīnas tekstilmateriāli, cilvēka ķermeņa 3D skenēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Posture, posture corrector, medicine textile materials, human body 3D scanning.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2020 22:44:27