Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Stājas korekcijas līdzekļi
Title in English Posture Correctors
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor Inga Dāboliņa
Reviewer Dr.med. Zane Pavāre Docētāja, RSU Ortopēdijas katedra
Abstract Jelizaveta Fomina Stājas korekcijas līdzekļi [Bakalaura darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga – 2020. - 98 lpp. Atslēgas vārdi: stāja, stājas korekcijas līdzeklis, medicīnas tekstilmateriāli, cilvēka ķermeņa 3D skenēšana. Bakalaura darbs sastāv no trīs pamatnodaļām, ievada un secinājumiem, astoņiem pielikumiem. Ievadā dots ieskats darba problemātikā, ir pamatota tēmas izvēle, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Darba ietvaros tika pētīti muguras sāpju ortopēdiskie cēloņi, stājas traucējumi un stājas korekcijas līdzekļu ietekme uz cilvēka stāju, kā arī stājas korekcijas līdzekļu izgatavošanā izmantotie tekstilmateriāli. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta bakalaura darba teorētiski pētnieciskā daļa: apkopotas vispārējas ziņas par cilvēka stāju, tās traucējumiem un slimībām, kā arī veikts ieskats par stājas korekcijas līdzekļu veidiem un to iedarbību uz stāju no medicīniskā skatu punkta. Otrajā nodaļā ir aprakstīta praktiski pētnieciskā daļa: stājas korekcijas līdzekļu izgatavošanā izmantoto tekstilmateriālu īpašības, veikta elastīgo lentu testēšana un analīze. Tāpat ir aprakstīta stājas korekcijas līdzekļu ietekmes uz cilvēka stāju testēšanas metodika ar 3D lāzerskenēšanas iekārtu un izdarīti secinājumi par stājas korekcijas līdzekļu ietekmi uz cilvēka stāju, ņemot vērā objektīvus un subjektīvus rādītājus. Trešajā nodaļā ir aprakstīta stājas korekcijas līdzekļu projektēšana – izvirzīti stājas korekcijas līdzekļu kvalitātes rādītāji, aplūkoti to ražošanā izmantotie standarti un prasības: izstrādāti trīs jauni stājas korekcijas līdzekļi, veikta to aprobācija un sastādīta to tehniskā dokumentācija. Bakalaura darba rezultāti un secinājumi ir apkopoti darba noslēguma daļā. Darba apjoms ir 98 lappuses pamatsadaļās, darbā ir 40 attēli, 48 tabulas un literatūras saraksts, kas satur 72 vienumus. Darbam ir 8 pielikumi 70 lappušu apjomā.
Keywords Stāja, stājas korekcijas līdzeklis, medicīnas tekstilmateriāli, cilvēka ķermeņa 3D skenēšana.
Keywords in English Posture, posture corrector, medicine textile materials, human body 3D scanning.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 30.06.2020 22:44:27