Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Purīnu C6-fosfonātu atvasinājumu sintēze S<sub>N</sub>Ar–Arbuzova reakcijā
Nosaukums angļu valodā Synthesis of C6-phosphonated purine derivatives in S<sub>N</sub>Ar–Arbuzov reaction
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Irina Novosjolova
Recenzents Jānis Jaunbergs
Anotācija Bakalaura darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par purīnu fosfonātu atvasinājumu sintēzes metodēm un to bioloģisko aktivitāti, SNAr-Arbuzova reakciju un fosfonskābju estergrupu šķelšanu. Literatūras apskatam izmantotā informācija ir iegūta no datu bāzēm un avotiem SciFinder, ScienceDirect, SCOPUS, Wiley Online Library. Darba eksperimentālajā daļā ir veikta purīnu C6-fosfonātu atvasinājumu sintēze, izmantojot SNAr-Arbuzova reakciju starp 2,6-bistriazolilpurīna un 2,6-dihlorpurīna atvasinājumiem un dažādiem fosfītiem. Apskatītas alternatīvas pieejas 2-triazolil-6-fosfonātpurīnu atvasinājumu iegūšanai, kā pirmo sintēzes soli izvēloties Arbuzova reakciju starp 2,6-dihlorpurīna atvasinājumu un alkilfosfītu. Salīdzināti iegūto fosfonātu estergrupu šķelšanas ātrumi reakcijās ar NaN3 un NaCl, atkarībā no izmantota alkilfosfīta pirmajā sintēzes solī. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 97 lpp. Darbs satur 33 shēmas, 9 attēlus, 13 tabulas un tajā izmantoti 42 literatūras avoti
Atslēgas vārdi PURĪNA C6-FOSFONĀTU ATVASINĀJUMU SINTĒZE SNAr-ARBUZOVA REAKCIJĀ AROMĀTISKĀ NUKLEOFĪLĀ AIZVIETOŠANA, ARBUZOVA REAKCIJA, PURĪNU FOSFONĀTI
Atslēgas vārdi angļu valodā SYNTHESIS OF C6-PHOSPHONATED PURINE DERIVATIVES IN SNAr-ARBUZOV REACTION NUCLEOPHILIC AROMATIC SUBSTITUTION, ARBUZOV REACTION, PURINE PHOSPHONATES
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2020 16:09:48