Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Purīnu C6-fosfonātu atvasinājumu sintēze S<sub>N</sub>Ar–Arbuzova reakcijā
Title in English Synthesis of C6-phosphonated purine derivatives in S<sub>N</sub>Ar–Arbuzov reaction
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Irina Novosjolova
Reviewer Jānis Jaunbergs
Abstract Bakalaura darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par purīnu fosfonātu atvasinājumu sintēzes metodēm un to bioloģisko aktivitāti, SNAr-Arbuzova reakciju un fosfonskābju estergrupu šķelšanu. Literatūras apskatam izmantotā informācija ir iegūta no datu bāzēm un avotiem SciFinder, ScienceDirect, SCOPUS, Wiley Online Library. Darba eksperimentālajā daļā ir veikta purīnu C6-fosfonātu atvasinājumu sintēze, izmantojot SNAr-Arbuzova reakciju starp 2,6-bistriazolilpurīna un 2,6-dihlorpurīna atvasinājumiem un dažādiem fosfītiem. Apskatītas alternatīvas pieejas 2-triazolil-6-fosfonātpurīnu atvasinājumu iegūšanai, kā pirmo sintēzes soli izvēloties Arbuzova reakciju starp 2,6-dihlorpurīna atvasinājumu un alkilfosfītu. Salīdzināti iegūto fosfonātu estergrupu šķelšanas ātrumi reakcijās ar NaN3 un NaCl, atkarībā no izmantota alkilfosfīta pirmajā sintēzes solī. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 97 lpp. Darbs satur 33 shēmas, 9 attēlus, 13 tabulas un tajā izmantoti 42 literatūras avoti
Keywords PURĪNA C6-FOSFONĀTU ATVASINĀJUMU SINTĒZE SNAr-ARBUZOVA REAKCIJĀ AROMĀTISKĀ NUKLEOFĪLĀ AIZVIETOŠANA, ARBUZOVA REAKCIJA, PURĪNU FOSFONĀTI
Keywords in English SYNTHESIS OF C6-PHOSPHONATED PURINE DERIVATIVES IN SNAr-ARBUZOV REACTION NUCLEOPHILIC AROMATIC SUBSTITUTION, ARBUZOV REACTION, PURINE PHOSPHONATES
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 30.06.2020 16:09:48