Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana pārtikas ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of Labor Protection System in Food Production Enterprise
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Guna Bazone
Recenzents Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Anotācija Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana pārtikas ražošanas uzņēmumā. Darba mērķis-Pārtikas ražošanas uzņēmuma ražotnes darba aizsardzības sistēmas pētīšana un pilnveidošana. Darba uzdevumi: • Iepazīties ar uzņēmuma politiku un darba aizsardzības organizatorisko sistēmu; • Veikt pieejamās dokumentācijas auditu; • Izanalizēt un salīdzināt dokumentāciju ar esošo situāciju ražotnē; • Izstrādāt priekšlikumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai, ja tiks konstatēti trūkumi. Darbs sastāv no trīs daļām: 1. Teorētiskajā daļā aprakstīta teorija. Tajā ietilpst apraksts par vispārējām prasībām darba aizsardzībā pārtikas ražošanas nozarē-higiēna, elektrodrošība, ugunsdrošība, prasību neievērošanas sekas un nelaimes gadījumi. Kā arī darba aizsardzības sistēma un vides risku iekšējā uzraudzība-organizatoriskā struktūra, darba aizsardzības sistēmas organizēšanas varianti, darba vides risku iekšējā uzraudzība. Aprakstītas risku novērtēšanas metodes. 2. Analītiskajā daļā analizēta uzņēmuma darba aizsardzības sistēma. Iekļauts pārtikas ražošanas uzņēmuma raksturojums, izpētīta darbinieku plūsma un salīdzināti atalgojumi ar vidējiem Latvijā. Analītiskajā daļā aprakstīta pārtikas ražošanas uzņēmuma ražotnes darba aizsardzības sitēmas analīze, pieejošo ar darba aizsardzību saistīto dokumentu audita rezultāti, konstatētie darba vides riska faktori, nelaimes gadījumi. 3. Praktiskā daļa apraksta darba autores priekšlikumus saistītus ar darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanu. Priekšlikumi ir saistīti ar fizikālo un ergonomisko darba vides risku mazināšanu, kā arī darba vides iekšējās uzraudzības sistēmas uzlabošanu. Darbs satur-74 lapas, 2 tabulas, 31 attēlus, 33 izmantotus literatūras avotus, 14 pielikumus.
Atslēgas vārdi Darba vides risku novērtēšana, Darba aizsardzības sitēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Work environment risk assessment, Labor protection system
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2020 13:58:16