Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana pārtikas ražošanas uzņēmumā
Title in English Improvement of Labor Protection System in Food Production Enterprise
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Guna Bazone
Reviewer Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Abstract Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana pārtikas ražošanas uzņēmumā. Darba mērķis-Pārtikas ražošanas uzņēmuma ražotnes darba aizsardzības sistēmas pētīšana un pilnveidošana. Darba uzdevumi: • Iepazīties ar uzņēmuma politiku un darba aizsardzības organizatorisko sistēmu; • Veikt pieejamās dokumentācijas auditu; • Izanalizēt un salīdzināt dokumentāciju ar esošo situāciju ražotnē; • Izstrādāt priekšlikumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai, ja tiks konstatēti trūkumi. Darbs sastāv no trīs daļām: 1. Teorētiskajā daļā aprakstīta teorija. Tajā ietilpst apraksts par vispārējām prasībām darba aizsardzībā pārtikas ražošanas nozarē-higiēna, elektrodrošība, ugunsdrošība, prasību neievērošanas sekas un nelaimes gadījumi. Kā arī darba aizsardzības sistēma un vides risku iekšējā uzraudzība-organizatoriskā struktūra, darba aizsardzības sistēmas organizēšanas varianti, darba vides risku iekšējā uzraudzība. Aprakstītas risku novērtēšanas metodes. 2. Analītiskajā daļā analizēta uzņēmuma darba aizsardzības sistēma. Iekļauts pārtikas ražošanas uzņēmuma raksturojums, izpētīta darbinieku plūsma un salīdzināti atalgojumi ar vidējiem Latvijā. Analītiskajā daļā aprakstīta pārtikas ražošanas uzņēmuma ražotnes darba aizsardzības sitēmas analīze, pieejošo ar darba aizsardzību saistīto dokumentu audita rezultāti, konstatētie darba vides riska faktori, nelaimes gadījumi. 3. Praktiskā daļa apraksta darba autores priekšlikumus saistītus ar darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanu. Priekšlikumi ir saistīti ar fizikālo un ergonomisko darba vides risku mazināšanu, kā arī darba vides iekšējās uzraudzības sistēmas uzlabošanu. Darbs satur-74 lapas, 2 tabulas, 31 attēlus, 33 izmantotus literatūras avotus, 14 pielikumus.
Keywords Darba vides risku novērtēšana, Darba aizsardzības sitēma
Keywords in English Work environment risk assessment, Labor protection system
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 30.06.2020 13:58:16