Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Skolēnu rādītās vardarbības samazināšana vidusskolas skolotājiem
Nosaukums angļu valodā Reduction of Student Inflicted Violence Against High School Teachers
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Bartušauskis
Recenzents Ilona Ezera, Mg.oec., doc.(prakt.)
Anotācija Bakalaura darba autors: Anna Golubeva Bakalaura darba vadītājs: Lektors, Mg. DA. Jānis Bartušauskis Bakalaura darba nosaukums: “Skolēnu rādītās vardarbības samazināšana vidusskolas skolotājiem” Valoda, kurā bakalaura darbs ir uzrakstīts: Latviešu Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 68 lpp, neskaitot 5 darbam pievienotos pielikumus. Bakalaura darbs satur 41 attēlus. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt darba vides riska faktoru “vardarbība, kas vērsta pret pedagogiem” vidusskolās, un sagatavot priekšlikumus šī riska mazināšanai. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek atspoguļota darba aizsardzības likumdošana, tiek izskatīti un novērtēti psihoemocionālie riski pedagogu darbā, tiek izvērtēta apkārtējās darba vides ietekme uz skolotājiem un aprakstīts viens no psihoemocionāliem riskiem – vardarbība. Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek aprakstīta vardarbība pret skolotājiem no skolēnu puses, atspoguļotas ar skolēnu vardarbību saistītās likumdošanas prasības, izskatīti nelaimes gadījumi, kuru cēlonis bija vardarbība, kā arī tika apkopoti uz izanalizēti dati no divām pedagogu aptaujām. Bakalaura darba praktiskajā daļā tika aprakstītas metodes vardarbības samazināšanai pret pedagogiem, izstrādāti preventīvie pasākumi pedagogiem vardarbības riska samazināšanai un pasākumi vardarbības seku novēršanai. Darba izpildes laikā tika izvirzīti 15 secinājumi un sniegti 18 priekšlikumi. Galvenie informācijas avoti: Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti un likumi, Valsts darba inspekcijas sniegtie dati, speciālā literatūra un dažādi interneta resursi. Kopā bibliogrāfiskais saraksts ietver 56 informācijas avotus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Golubeva A. “Skolēnu rādītās vardarbības samazināšana vidusskolas skolotājiem” Bakalaura darbs/ Darba vadītājs Lektors, Mg. DA., J. Bartušauskis – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2020 - 68 lpp.
Atslēgas vārdi vardarbība, vardarbība pret pedagogu
Atslēgas vārdi angļu valodā violence, student inflicted violence
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2020 10:25:45