Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Skolēnu rādītās vardarbības samazināšana vidusskolas skolotājiem
Title in English Reduction of Student Inflicted Violence Against High School Teachers
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bartušauskis
Reviewer Ilona Ezera, Mg.oec., doc.(prakt.)
Abstract Bakalaura darba autors: Anna Golubeva Bakalaura darba vadītājs: Lektors, Mg. DA. Jānis Bartušauskis Bakalaura darba nosaukums: “Skolēnu rādītās vardarbības samazināšana vidusskolas skolotājiem” Valoda, kurā bakalaura darbs ir uzrakstīts: Latviešu Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 68 lpp, neskaitot 5 darbam pievienotos pielikumus. Bakalaura darbs satur 41 attēlus. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt darba vides riska faktoru “vardarbība, kas vērsta pret pedagogiem” vidusskolās, un sagatavot priekšlikumus šī riska mazināšanai. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek atspoguļota darba aizsardzības likumdošana, tiek izskatīti un novērtēti psihoemocionālie riski pedagogu darbā, tiek izvērtēta apkārtējās darba vides ietekme uz skolotājiem un aprakstīts viens no psihoemocionāliem riskiem – vardarbība. Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek aprakstīta vardarbība pret skolotājiem no skolēnu puses, atspoguļotas ar skolēnu vardarbību saistītās likumdošanas prasības, izskatīti nelaimes gadījumi, kuru cēlonis bija vardarbība, kā arī tika apkopoti uz izanalizēti dati no divām pedagogu aptaujām. Bakalaura darba praktiskajā daļā tika aprakstītas metodes vardarbības samazināšanai pret pedagogiem, izstrādāti preventīvie pasākumi pedagogiem vardarbības riska samazināšanai un pasākumi vardarbības seku novēršanai. Darba izpildes laikā tika izvirzīti 15 secinājumi un sniegti 18 priekšlikumi. Galvenie informācijas avoti: Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti un likumi, Valsts darba inspekcijas sniegtie dati, speciālā literatūra un dažādi interneta resursi. Kopā bibliogrāfiskais saraksts ietver 56 informācijas avotus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Golubeva A. “Skolēnu rādītās vardarbības samazināšana vidusskolas skolotājiem” Bakalaura darbs/ Darba vadītājs Lektors, Mg. DA., J. Bartušauskis – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2020 - 68 lpp.
Keywords vardarbība, vardarbība pret pedagogu
Keywords in English violence, student inflicted violence
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 30.06.2020 10:25:45