Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba vides riska samazināšana klientu konsultanta darbā IT nozarē
Nosaukums angļu valodā Impact of Occupational Environmental Risk on the Health of Employees at Client Advisor's Work in the IT Sector
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Ilona Ezera, Mg.oec., doc.(prakt)
Anotācija Bakalaura darba autors: Undīne Ulmane Bakalaura darba vadītājs: Docents, Mg. sc. ing. Jānis Bērziņš Bakalaura darba tēma: “Darba vides risku samazināšana klientu konsultantu darbā IT nozarē” Valoda, kurā rakstīts bakalaura darbs: Latviešu Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām, tajā ir 71 lpp, kurās atspoguļoti 24 attēli un 15 tabulas. Pirmajā daļa ir veltīta psihoemocionālo un ergonomisko risku teorētiskajam aprakstam, kur tiek aplūkots, kādi ir psihoemocionālie riski, kāda ir to ietekme uz veselību un kādi ir ergonomiskie riska faktori, to prasības birojā, kā arī aprakstītas slodzes galveno rādītāju metodes. Otrajā daļā autore apraksta uzņēmuma SIA Visma Enterprise darbību, vēsturi un attīstību, iepazīstina ar iestādes struktūru, darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, sniedz ieskatu iestādes dokumentācijā un risku izvērtējumā, kā arī iepazīstina ar klientu konsultanta amatu. Darba trešajā daļā tiek veikta darba praktiskā daļa, kurā darba autore analizē aptaujas anketā iegūtos rezultātus gan par psihoemocionalitāti, gan ergonomiku klientu konsultantu darbā, kā arī veic ergonomisko risku izvērtējumu pēc SGR-C metodes. Iegūtie darba rezultāti: Bakalaura darbā ietvertā hipotēze apstiprinājās, un var secināt to, ka psihoemocionālo un ergonomisko risku ietekme klientu konsultantu darbā netiek pietiekami izvērtēta. Klientu konsultanti saskaras ar tādiem psihoemocionālajiem riskiem kā stress un izdegšanas sindroms, un ergonomiskajiem riskiem, kas rada veselības problēmas un kas apgrūtina pilnvērtīgu darba veikšanu. Informācijas avoti: Darba izveidei tika izmantotas grāmatas, normatīvie akti un internetā pieejamās publikācijas.
Atslēgas vārdi Darba vides risku samazināšana klientu konsultantu darbā
Atslēgas vārdi angļu valodā Reduction of work environment risks in the work of customer consultant job
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.06.2020 13:13:28