Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Modificētu s-indacēna-1,3,5,7(2H,6H)-tetraona akceptoru saturošu trešās kārtas nelineāri optisko materiālu sintēze un īpašības’’
Nosaukums angļu valodā Synthesis and properties of modified s-indacene-1,3,5,7(2H,6H)-tetraone acceptor containing materials’’
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Traskovskis
Recenzents Ērika Bizdēna
Anotācija Bakalaura darbā izstrādātas jaunas modificētu s-indacēna-1,3,5,7(2H,6H)-tetraona akceptoru un tā saturošu amorfu cietu fāzi veidojošo, trešās kārtas nelineāri optisko materiālu sintēzes metodes. Iegūto materiālu optiskās īpašības raksturotas ar UV-Vis spektroskopiju, pētot savienojumu solvatohromiskos efektus, un z-scan metodi. Pielietojot kvantu ķīmiskos aprēķinus, tika raksturota sintezēto savienojumu izomēru rašanās varbūtība, ķīmiskās struktūras un fotofizikālo īpašību kopsakarības. Iegūto savienojumu struktūra pierādīta ar KMR spektroskopiju, rentgenstaru difrakciju un elementanalīzi. Materiālu potenciālais praktiskais pielietojums parādīts, veicot optiskās limitēšanas eksperimentu. Literatūras apskatā apkopota informācija par trešās kārtas nelineāri optiskajiem efektiem, hromoforu veidojošo elementu un ķīmisko, fotofizikālo īpašību kopsakarībām, kā arī līdz šim zināmām metodēm indān-1,3-dionu funkcionalizēšanai ar diciānometilēngrupām, apskatot laika periodu no 1964. līdz 2019. gadam. Izmantotas datu bāzes ScienceDirect, Scopus, Wiley Online Library, Web of Science, SciFinder un citi literatūras avoti. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 65 lpp. Darbs satur 27 attēlus, 3 tabulas, 11 shēmas un tajā izmantots 61 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Indаcēnа tetrаоns, divfоtоnu аbsоrbcijа, trešās kārtаs nlо, оptiskā limitēšаnа
Atslēgas vārdi angļu valodā Indаcene tetrаоne, twо-phоtоn аbsоrptiоn, third оrder nlо, оpticаl limiting
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.06.2020 12:30:27