Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Modificētu s-indacēna-1,3,5,7(2H,6H)-tetraona akceptoru saturošu trešās kārtas nelineāri optisko materiālu sintēze un īpašības’’
Title in English Synthesis and properties of modified s-indacene-1,3,5,7(2H,6H)-tetraone acceptor containing materials’’
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Kaspars Traskovskis
Reviewer Ērika Bizdēna
Abstract Bakalaura darbā izstrādātas jaunas modificētu s-indacēna-1,3,5,7(2H,6H)-tetraona akceptoru un tā saturošu amorfu cietu fāzi veidojošo, trešās kārtas nelineāri optisko materiālu sintēzes metodes. Iegūto materiālu optiskās īpašības raksturotas ar UV-Vis spektroskopiju, pētot savienojumu solvatohromiskos efektus, un z-scan metodi. Pielietojot kvantu ķīmiskos aprēķinus, tika raksturota sintezēto savienojumu izomēru rašanās varbūtība, ķīmiskās struktūras un fotofizikālo īpašību kopsakarības. Iegūto savienojumu struktūra pierādīta ar KMR spektroskopiju, rentgenstaru difrakciju un elementanalīzi. Materiālu potenciālais praktiskais pielietojums parādīts, veicot optiskās limitēšanas eksperimentu. Literatūras apskatā apkopota informācija par trešās kārtas nelineāri optiskajiem efektiem, hromoforu veidojošo elementu un ķīmisko, fotofizikālo īpašību kopsakarībām, kā arī līdz šim zināmām metodēm indān-1,3-dionu funkcionalizēšanai ar diciānometilēngrupām, apskatot laika periodu no 1964. līdz 2019. gadam. Izmantotas datu bāzes ScienceDirect, Scopus, Wiley Online Library, Web of Science, SciFinder un citi literatūras avoti. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 65 lpp. Darbs satur 27 attēlus, 3 tabulas, 11 shēmas un tajā izmantots 61 literatūras avots.
Keywords Indаcēnа tetrаоns, divfоtоnu аbsоrbcijа, trešās kārtаs nlо, оptiskā limitēšаnа
Keywords in English Indаcene tetrаоne, twо-phоtоn аbsоrptiоn, third оrder nlо, оpticаl limiting
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 29.06.2020 12:30:27