Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Gaļas pārstrādes notekūdeņu primāro dūņu masas plūsmas matemātiskā modelēšana
Nosaukums angļu valodā Mathematical modeling of mass flow of primary sludge from meat processing wastewater
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Imants Kreicbergs
Recenzents Liene Kienkas
Anotācija Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, eksperimentālo daļu, rezultātu analīzi, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Darbā apskatīta gaļas pārstrādes uzņēmuma notekūdeņu primāro dūņu plūsmas parametru noteikšana ar matemātisko modelēšanu, kā arī veikti atbilstoši eksperimenti. Viskozitātes un siltuma pārneses procesu modelēšana ir nepieciešama, lai varētu attīstīt dūņu pārstrādes tehnoloģijas, kā arī veikt inženiertehniskos aprēķinus pārstrādes iekārtu projektēšanai. Darbā izmantota RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodā, kas izdoti no 1904 līdz 2020 gadam. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 86 lpp., 28 attēlus, 13 tabulas, 2 pielikumus, darbā izmantoti 71 literatūras avots.
Atslēgas vārdi NOTEKŪDEŅU PRIMĀRĀS DŪŅAS, MATEMĀTISKĀ MODELĒŠANA, VISKOZITĀTE, SILTUMA PĀRNESE, TAUKI, EĻĻAS UN ZIEŽVIELAS
Atslēgas vārdi angļu valodā WASTEWATER PRIMARY SLUDGE, MATHEMATICAL MODELING, VISCOSITY, HEAT TRANSFER, FATS, OILS AND GREASE
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2020 20:58:33