Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Gaļas pārstrādes notekūdeņu primāro dūņu masas plūsmas matemātiskā modelēšana
Title in English Mathematical modeling of mass flow of primary sludge from meat processing wastewater
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Imants Kreicbergs
Reviewer Liene Kienkas
Abstract Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, eksperimentālo daļu, rezultātu analīzi, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Darbā apskatīta gaļas pārstrādes uzņēmuma notekūdeņu primāro dūņu plūsmas parametru noteikšana ar matemātisko modelēšanu, kā arī veikti atbilstoši eksperimenti. Viskozitātes un siltuma pārneses procesu modelēšana ir nepieciešama, lai varētu attīstīt dūņu pārstrādes tehnoloģijas, kā arī veikt inženiertehniskos aprēķinus pārstrādes iekārtu projektēšanai. Darbā izmantota RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodā, kas izdoti no 1904 līdz 2020 gadam. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 86 lpp., 28 attēlus, 13 tabulas, 2 pielikumus, darbā izmantoti 71 literatūras avots.
Keywords NOTEKŪDEŅU PRIMĀRĀS DŪŅAS, MATEMĀTISKĀ MODELĒŠANA, VISKOZITĀTE, SILTUMA PĀRNESE, TAUKI, EĻĻAS UN ZIEŽVIELAS
Keywords in English WASTEWATER PRIMARY SLUDGE, MATHEMATICAL MODELING, VISCOSITY, HEAT TRANSFER, FATS, OILS AND GREASE
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 28.06.2020 20:58:33