Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde SIA "GatewayBaltic"
Nosaukums angļu valodā Quality Management System Development at "GatewayBaltic" Ltd
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Mazais
Recenzents Modris Ozoliņš
Anotācija Maģistra darba autore Vija Volfa izstrādāja darbu, kura temats ir “Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde SIA GatewayBaltic”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt kvalitātes vadības prakses pakalpojumu sniedzējiem, analizēt uzņēmuma ieintersēto pušu vajadzības, izstrādāt kvalitātes vadības sistēmu un tās ieviešanas plānu konsultāciju uzņēmumā SIA GatewayBaltic. Maģistra darba pirmā daļa ietver zinātniskās literatūras izpēti par kvalitātes jēdzienu, pakalpojuma kvalitātes dimensijām un klientu vajadzību izprašanu. Tāpat tiek sniegts izklāsts par kvalitātes vadību biznesa konsultāciju uzņēmumos un apkopotas kvalitātes vadības sistēmu kopīgās iezīmes. Darba otrā daļa sastāv no uzņēmuma stipro un pilnveidojamo pušu izpētes, izmantojot vadības darba grupas uzņēmuma izvērtējumu pēc Izcilības modeļa RADAR metodes un darbinieku anketēšanu. Daļa ietvert arī uzņēmuma klientu vajadzību izpēti un kategorizēšanu. Analīzes ietvaros apkopotā informācija un atlasītie 7 kvalitātes vadības sistēmas elementi, kalpo par pamatu kvalitātes vadības izstrādei uzņēmumā nākamajā darba daļā. Trešajā daļā tiek analizēti 7 kvalitātes vadības elementi – to šī brīža atbilstība kvalitātes vadībai un nepieciešamie uzlabojumi. Visbeidzot tiek izstrādāts kvalitātes vadības sistēmas pirmās kārtas ieviešanas laika plāns, risku analīze un finanšu analīze. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 90 lappuses. Tajā iekļauti 26 attēli, 13 tabulas, un 2 pielikumi. Darbā izmantoti 55 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēma, biznesa konsultācijas, KVS ieviešanas vadlīnijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system, business consulting, QMS implementation guidelines
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2020 20:36:18