Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde SIA "GatewayBaltic"
Title in English Quality Management System Development at "GatewayBaltic" Ltd
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer Modris Ozoliņš
Abstract Maģistra darba autore Vija Volfa izstrādāja darbu, kura temats ir “Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde SIA GatewayBaltic”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt kvalitātes vadības prakses pakalpojumu sniedzējiem, analizēt uzņēmuma ieintersēto pušu vajadzības, izstrādāt kvalitātes vadības sistēmu un tās ieviešanas plānu konsultāciju uzņēmumā SIA GatewayBaltic. Maģistra darba pirmā daļa ietver zinātniskās literatūras izpēti par kvalitātes jēdzienu, pakalpojuma kvalitātes dimensijām un klientu vajadzību izprašanu. Tāpat tiek sniegts izklāsts par kvalitātes vadību biznesa konsultāciju uzņēmumos un apkopotas kvalitātes vadības sistēmu kopīgās iezīmes. Darba otrā daļa sastāv no uzņēmuma stipro un pilnveidojamo pušu izpētes, izmantojot vadības darba grupas uzņēmuma izvērtējumu pēc Izcilības modeļa RADAR metodes un darbinieku anketēšanu. Daļa ietvert arī uzņēmuma klientu vajadzību izpēti un kategorizēšanu. Analīzes ietvaros apkopotā informācija un atlasītie 7 kvalitātes vadības sistēmas elementi, kalpo par pamatu kvalitātes vadības izstrādei uzņēmumā nākamajā darba daļā. Trešajā daļā tiek analizēti 7 kvalitātes vadības elementi – to šī brīža atbilstība kvalitātes vadībai un nepieciešamie uzlabojumi. Visbeidzot tiek izstrādāts kvalitātes vadības sistēmas pirmās kārtas ieviešanas laika plāns, risku analīze un finanšu analīze. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 90 lappuses. Tajā iekļauti 26 attēli, 13 tabulas, un 2 pielikumi. Darbā izmantoti 55 literatūras avoti.
Keywords Kvalitātes vadības sistēma, biznesa konsultācijas, KVS ieviešanas vadlīnijas
Keywords in English Quality management system, business consulting, QMS implementation guidelines
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 28.06.2020 20:36:18