Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Durbes pilsētas katlu mājas, siltumtīklu un iekšējo tīklu modernizācija
Nosaukums angļu valodā Modernization of the Durbe Town Boiler House, District Heating and Internal Networks
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Sigurds Jaundālders
Recenzents Marijans Valpēteris
Anotācija Diplomprojektā plānots aprakstīt Latvijas valsts mazākās pilsētas Durbes katlu mājas, siltumtīklu un māju iekšējo tīklu esošo stāvokli un izvērtēt alternatīvas citu kurināmā veidiem, jaunām katlu iekārtām un jaunu klientu piesaistīšanas iespējas. Pirmajā un otrajā nodaļā tiks aprakstīts esošās siltumapgādes sistēmas stāvoklis, katlu māja, katlu iekārtas. Tiks aprēķināts teorētiskais kurināmā patēriņš, salīdzināti tehniskie dati esošajām katla iekārtām. Trešajā nodaļā tiks aprakstīts esošais kurināmais, veikts tā siltuma aprēķins un izvērtētas alternatīvas siltumapgādei Durbes pilsētā nākotnē. Ceturtajā nodaļā tiks aprakstīts viencauruļu apkures tips un tās uzlabošanas iespējas ar sistēmas balansēšanu, regulēšanu, kā arī siltummezglu attālināta novērošana. Piektajā un sestajā nodaļā tiks aprakstīts izvēlētā alternatīvā kurināmā katla iekārta, tehniskie dati, izmaksas un atmaksāšanās laiks, kā arī izvērtētas iespējas un izmaksas jaunu klientu pieslēgšanai esošajai siltumapgādes sistēmai. Darba apjoms ir 63 lappuses, tajās iekļauti 28 attēli, 20 tabulas, 2 pielikumi un 31 literatūras avots. Darbs izstrādāts latviešu valodā
Atslēgas vārdi Siltumapgāde, siltumtīkli, apkure, katlu māja, katlu iekārtas, granulas, siltummezgli, viencauruļu apkures sistēma, apkures sistēmas renovācija, siltumtrases
Atslēgas vārdi angļu valodā Heat supply, heating networks, heating, boiler house, boiler equipment, pellets, substations, one-pipe heating system, heating system renovation, heating mains
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.06.2020 22:59:57