Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Durbes pilsētas katlu mājas, siltumtīklu un iekšējo tīklu modernizācija
Title in English Modernization of the Durbe Town Boiler House, District Heating and Internal Networks
Department
Scientific advisor Sigurds Jaundālders
Reviewer Marijans Valpēteris
Abstract Diplomprojektā plānots aprakstīt Latvijas valsts mazākās pilsētas Durbes katlu mājas, siltumtīklu un māju iekšējo tīklu esošo stāvokli un izvērtēt alternatīvas citu kurināmā veidiem, jaunām katlu iekārtām un jaunu klientu piesaistīšanas iespējas. Pirmajā un otrajā nodaļā tiks aprakstīts esošās siltumapgādes sistēmas stāvoklis, katlu māja, katlu iekārtas. Tiks aprēķināts teorētiskais kurināmā patēriņš, salīdzināti tehniskie dati esošajām katla iekārtām. Trešajā nodaļā tiks aprakstīts esošais kurināmais, veikts tā siltuma aprēķins un izvērtētas alternatīvas siltumapgādei Durbes pilsētā nākotnē. Ceturtajā nodaļā tiks aprakstīts viencauruļu apkures tips un tās uzlabošanas iespējas ar sistēmas balansēšanu, regulēšanu, kā arī siltummezglu attālināta novērošana. Piektajā un sestajā nodaļā tiks aprakstīts izvēlētā alternatīvā kurināmā katla iekārta, tehniskie dati, izmaksas un atmaksāšanās laiks, kā arī izvērtētas iespējas un izmaksas jaunu klientu pieslēgšanai esošajai siltumapgādes sistēmai. Darba apjoms ir 63 lappuses, tajās iekļauti 28 attēli, 20 tabulas, 2 pielikumi un 31 literatūras avots. Darbs izstrādāts latviešu valodā
Keywords Siltumapgāde, siltumtīkli, apkure, katlu māja, katlu iekārtas, granulas, siltummezgli, viencauruļu apkures sistēma, apkures sistēmas renovācija, siltumtrases
Keywords in English Heat supply, heating networks, heating, boiler house, boiler equipment, pellets, substations, one-pipe heating system, heating system renovation, heating mains
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.06.2020 22:59:57