Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums SIA KUREKSS siltumapgādes sistēmas attīstība
Nosaukums angļu valodā Development of SIA KUREKSS Heat Supply System
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Sigurds Jaundālders
Recenzents Varis Žentiņš
Anotācija Diplomprojekta tēma ir “SIA KUREKSS siltumapgādes sistēmas attīstība”, un darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes “Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Kirils Mišurovs. Diplomdarbā ir izpētīta SIA “Kurekss” siltumapgādes sistēmas attīstība. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām: Analītiskā daļa - tiek izpētīta likumdošana un saistīti ar AER jautājumi; Pētījuma daļa – tiek izpētīts SIA “Kurekss” siltumapgādes sistēma un tās attīstība; Aprēķinu daļa – tika aprēķināti sadegšanas produkti, katla agregāta siltuma bilance un katla lietderības koeficients, kurinot ar koksni ar dažādu mitruma saturu. Darbs sastāv no 58 lapaspusēm skaidrojošā teksta un aprēķiniem, 11 tabulām, 18 attēliem, 6 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 20 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Kirils Mišurovs, diplomprojekts, Kurekss, siltumapgādes sistēma, attīstība, analītiskā daļa, pētījumu daļa, aprēķinu daļa, rezultātu analīze, secinājumi, literatūra, pielikumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Kirils Misurovs, diploma, Kurekss, heat supply system, development, analytical part, research part, calculations part, attachments, heat
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.06.2020 18:37:49