Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Siltummaiņu aizkaļķošanās ietekme uz atgaitas temperatūru siltumtīklos
Nosaukums angļu valodā The Effect of Fouling of Heat Exchangers on the Return Temperature in Heating Networks
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Aivars Cers
Recenzents Ivars Bekmanis
Anotācija Oskars Simsons. “Siltummaiņu aizkaļķošanās ietekme uz atgaitas temperatūru siltumtīklos”: maģistra darbs. Rīga: RTU, 2020, 85 lpp. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt monitoringa un novērtējuma metodi siltummaiņu aizkaļķošanās ietekmei uz atgaitas temperatūru siltumtīklos. Maģistra darbs sastāv no piecām daļām, ievada un secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā maģistra darba daļā tiek analizēta literatūra par siltummaiņiem un to veidiem, kā arīi galvenajām konstruktīvajām īpatnībām. Maģistra darba otrajā daļā tiek veikta literatūras analīze ar mērķi noskaidrot katlakmens nosēdumu veidošanās likumsakarības un to ietekmi uz siltummaiņa raksturlielumiem. Darba trešajā daļā – metodiskajā daļā tiek sniegts teorētiskā modeļa aprēķina formulējums un izejas dati, kas tiks pielietoti pētījuma rezultātu iegūšanai. Rezultātu un to analīzes daļā ir apkopoti pētījumā iegūtie rezultāti un ir veikta to analīze, kā arī iekļauta rezultātu grafiskā attēlošana. Darba piektajā daļā tiek sniegts teorētisks modelis kaļķakmens nosēdumu monitoringa un novērtējuma metodei. Visbeidzot secinājumu un priekšlikumu sadaļā ir sniegti secinājumi par pētījumā iegūtajiem rezultātiem un ieteikti priekšlikumi tālāko pētījumu veikšanā. Pētījuma ietvaros tika izstrādāta metodika ar kuras palīdzību var veikt kaļķakmens nosēdumu monitoringu un novērtējumu zinot spiediena krituma vērtības. Darbs satur 85 lpp., 13 tabulas, 34 attēlus, 11 grafikus un 26 izmantotās informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Siltummainis, katlakmens, nosēdumi, spiediena kritums, Reinoldsa skaitlis, plūsmas ātrums, siltumatdeve, siltumpāreja, efektivitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā Heat exchanger, limestone, pressure drop, Reynolds number, flow rate, heat transfer, efficiency.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.06.2020 10:34:41