Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Siltummaiņu aizkaļķošanās ietekme uz atgaitas temperatūru siltumtīklos
Title in English The Effect of Fouling of Heat Exchangers on the Return Temperature in Heating Networks
Department
Scientific advisor Aivars Cers
Reviewer Ivars Bekmanis
Abstract Oskars Simsons. “Siltummaiņu aizkaļķošanās ietekme uz atgaitas temperatūru siltumtīklos”: maģistra darbs. Rīga: RTU, 2020, 85 lpp. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt monitoringa un novērtējuma metodi siltummaiņu aizkaļķošanās ietekmei uz atgaitas temperatūru siltumtīklos. Maģistra darbs sastāv no piecām daļām, ievada un secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā maģistra darba daļā tiek analizēta literatūra par siltummaiņiem un to veidiem, kā arīi galvenajām konstruktīvajām īpatnībām. Maģistra darba otrajā daļā tiek veikta literatūras analīze ar mērķi noskaidrot katlakmens nosēdumu veidošanās likumsakarības un to ietekmi uz siltummaiņa raksturlielumiem. Darba trešajā daļā – metodiskajā daļā tiek sniegts teorētiskā modeļa aprēķina formulējums un izejas dati, kas tiks pielietoti pētījuma rezultātu iegūšanai. Rezultātu un to analīzes daļā ir apkopoti pētījumā iegūtie rezultāti un ir veikta to analīze, kā arī iekļauta rezultātu grafiskā attēlošana. Darba piektajā daļā tiek sniegts teorētisks modelis kaļķakmens nosēdumu monitoringa un novērtējuma metodei. Visbeidzot secinājumu un priekšlikumu sadaļā ir sniegti secinājumi par pētījumā iegūtajiem rezultātiem un ieteikti priekšlikumi tālāko pētījumu veikšanā. Pētījuma ietvaros tika izstrādāta metodika ar kuras palīdzību var veikt kaļķakmens nosēdumu monitoringu un novērtējumu zinot spiediena krituma vērtības. Darbs satur 85 lpp., 13 tabulas, 34 attēlus, 11 grafikus un 26 izmantotās informācijas avotus.
Keywords Siltummainis, katlakmens, nosēdumi, spiediena kritums, Reinoldsa skaitlis, plūsmas ātrums, siltumatdeve, siltumpāreja, efektivitāte.
Keywords in English Heat exchanger, limestone, pressure drop, Reynolds number, flow rate, heat transfer, efficiency.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.06.2020 10:34:41