Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Daudzīvokļu dzīvojamās ēkas siltumapgādes sistēmas modernizācija Kazahstānas republikā
Nosaukums angļu valodā Modernization of Residential Apartment Building Heating System in Kazakhstan Republic
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Ernests Jēkabs Beigarts
Recenzents Ludmila Jakovļeva
Anotācija Diplomprojekta tēma ir “Daudzīvokļu dzīvojamās ēkas siltumapgādes sistēmas modernizācija Kazahstānas republikā”, un darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes „Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” programmas students Dmitrijs Kohans. Darba mērķa sasniegšanai autoram bija nepieciešams veikt sekojošus aprēķinus un pasākumus (siltuma vadīšanu caur ārējām norobežojošām konstrukcijām, siltuma zudumu aprēķins pirms un pēc renovācijas, sildķermeņu aprēķins un izvēle, siltummaiņu aprēķins, siltummezgla iekārtu aprēķins un izvēle, siltummezgla principiālas shēmas izveide un ēkas siltumapgādes sistēmas rasējuma izveide, ekonomiskais aprēķins). Darbs sastāv no divām sadaļām. Pirmā sadaļa ir analītiskā daļa, kurā ir informācija par objektu, tipveida daudzdzīvokļu ēku norobežojošo konstrukciju varianti un to parametri kā arī siltumapgādes sistēmas elementu un efektīvās darbības pētīšana. Otrā sadaļa ir pētījuma nodaļa, kurā tiek veikti visi nepieciešami aprēķini jaunas un efektīvas siltumapgādes sistēmas izbūvei. Projekta izstrādei tika izmantotas sekojošas programmas: Microsoft office, Autocad, KAN OZC, KAN C.O., Phe UniSuiteSelection, Paroc Сalculus, Grundfos pump selector. Darbs sastāv no 70 lapaspusēm skaidrojošā teksta, 19 tabulām, 26 attēliem un 9 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 36 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi siltumapgāde, siltumpāreja, siltuma zudumi, siltummaiņi, siltummezgls, sildķermeņi, balansēšana, izolācija
Atslēgas vārdi angļu valodā heat supply, heat transfer, heat loss, heat exchangers, heating unit, radiators, balancing, insulation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 24.06.2020 20:08:12