Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Daudzīvokļu dzīvojamās ēkas siltumapgādes sistēmas modernizācija Kazahstānas republikā
Title in English Modernization of Residential Apartment Building Heating System in Kazakhstan Republic
Department
Scientific advisor Ernests Jēkabs Beigarts
Reviewer Ludmila Jakovļeva
Abstract Diplomprojekta tēma ir “Daudzīvokļu dzīvojamās ēkas siltumapgādes sistēmas modernizācija Kazahstānas republikā”, un darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes „Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” programmas students Dmitrijs Kohans. Darba mērķa sasniegšanai autoram bija nepieciešams veikt sekojošus aprēķinus un pasākumus (siltuma vadīšanu caur ārējām norobežojošām konstrukcijām, siltuma zudumu aprēķins pirms un pēc renovācijas, sildķermeņu aprēķins un izvēle, siltummaiņu aprēķins, siltummezgla iekārtu aprēķins un izvēle, siltummezgla principiālas shēmas izveide un ēkas siltumapgādes sistēmas rasējuma izveide, ekonomiskais aprēķins). Darbs sastāv no divām sadaļām. Pirmā sadaļa ir analītiskā daļa, kurā ir informācija par objektu, tipveida daudzdzīvokļu ēku norobežojošo konstrukciju varianti un to parametri kā arī siltumapgādes sistēmas elementu un efektīvās darbības pētīšana. Otrā sadaļa ir pētījuma nodaļa, kurā tiek veikti visi nepieciešami aprēķini jaunas un efektīvas siltumapgādes sistēmas izbūvei. Projekta izstrādei tika izmantotas sekojošas programmas: Microsoft office, Autocad, KAN OZC, KAN C.O., Phe UniSuiteSelection, Paroc Сalculus, Grundfos pump selector. Darbs sastāv no 70 lapaspusēm skaidrojošā teksta, 19 tabulām, 26 attēliem un 9 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 36 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords siltumapgāde, siltumpāreja, siltuma zudumi, siltummaiņi, siltummezgls, sildķermeņi, balansēšana, izolācija
Keywords in English heat supply, heat transfer, heat loss, heat exchangers, heating unit, radiators, balancing, insulation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 24.06.2020 20:08:12