Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosila kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu
Nosaukums angļu valodā Improvement of Rezekne City Nothern District Boiler House Efficiency by Replacing Fossil Heat Source with Renewable Energy Source
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Marijans Valpēteris
Recenzents Aleksandrs Cars
Anotācija Diplomprojektā tēma ir „Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumavotu” un darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, „Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Filips Kukšinovs. Diplomprojektā analītiskā daļā tiek apskatīta AS „Rēzeknes siltumtīkli” esoša katlu māja Atbrīvošanas alejā 155A, kā arī esošās katlu mājas plānotās modernizācijas un jaunās šķeldas katlu mājas uzbūve, lai paaugstinātu katlu mājas efektivitāti un daļēji aizvietot fosila kurināmā izmantošanu ar atjaunojamu kurināmā veidu. Darba pētījuma daļā tiek aprēķināta iespēja modernizēt esošās akumulācijas tvertnes pieslēgumu un darbības principu, lai paaugstināt akumulācijas tvertnes siltumspēju, kā arī tiek izpētīti gāzes dzinēju turpmākie izmantošanas varianti pēc elektroenerģijas obligātā iepirkuma pabeigšanas. Pētījuma daļas rezultātus AS „Rēzeknes siltumtīkli” var izmantot turpmākai katlu mājas modernizācijai. Darbs sastāv no 73 lapaspusēm skaidrojošā teksta un aprēķiniem, 18 tabulām, 25 attēliem, 4 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 40 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosila kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Rezekne City Nothern District Boiler House Efficiency by Replacing Fossile Heat Source with Renewable Energy Source
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 23.06.2020 13:46:12